Šalies vadovė, priėmusi naujai paskirtų pareigūnų priesaikas, pažymėjo, kad Valstybės kontrolei yra patikėtos ypač svarbios funkcijos - prižiūrėti, kaip valdomas valstybės turtas ir užtikrinama viešųjų finansų drausmė vykdant valstybės biudžetą.

Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja paskirta Ž. Simonaitytė yra socialinių mokslų daktarė, Valstybės kontrolėje dirba nuo 2008 metų. Šiuo metu yra Valdymo audito departamento direktorė.

A. Misevičius, paskirtas valstybės kontrolieriaus pavaduotoju, yra socialinių mokslų daktaras, nuo 2017 m. ėjo Valstybės kontrolės vyriausiojo konsultanto pareigas.

Valstybės kontrolieriaus pavaduotoju paskirtas M. Macijauskas yra viešojo valdymo magistras, Valstybės kontrolėje dirba nuo 2002 m., šiuo metu yra Audito plėtros departamento direktorius.

Prezidentė prisiekusiems naujiesiems valstybės kontrolieriaus pavaduotojams palinkėjo stiprinti institucijos ekspertinius gebėjimus, jos nepriklausomumą ir objektyvumą.

Valstybės kontrolieriaus pavaduotojus į pareigas 5 metų kadencijai skiria Lietuvos Respublikos Prezidentas valstybės kontrolieriaus teikimu. Jie gali būti skiriami ne daugiau kaip du kartus iš eilės.