Kreiptis į VTEK parlamentarę paskatino viešai paskelbta informacija apie tai, kad keliolika Vilniaus rajono savivaldybės tarnautojų galėjo naudotis tarnybiniais kompiuteriais ir naršyti po pornografinio turinio svetaines.

Parlamentarė prašo VTEK išaiškinti, ar savo viešais pasisakymais Vilniaus rajono savivaldybės valstybės tarnautojas Ježis Tomaševskis, kuris dėl to nematė nieko blogo, nepažemino pareigūno vardo ir nemenkina visuomenės pasitikėjimo valstybės tarnyba. Seimo narės nuomone, paskirta nuobauda, kaip skelbiama, porai asmenų taip pat galimai yra per švelni, todėl prašo ištirti jos adekvatumą.

„Žiniasklaidoje pasirodžiusi informacija skandalinga pirmiausia todėl, kad Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst ir savivaldybės tarnautojas J. Tomaševskis šioje situacijoje nemato nieko blogo. Manau, kad toks elgesys kertasi su valstybės tarnautojo etika bei moralės principais, - pažymėjo Seimo narė. - Be to, susirūpinimą kelia tai, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsisako žiniasklaidai pateikti informaciją, susijusią su atvejus tyrusios komisijos išvadomis, prisidengiant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais. Iš viešos informacijos matoma, kad tarnautojas, kuris neneigia naudojęs tarnybinį kompiuterį su valstybės tarnautojo etikos ir moralės principais nesuderinamai veiklai, teigia nesulaukęs jokios nuobaudos. Kyla rimtų abejonių, ar savivaldybės vadovybė tinkamai įvertino pavaldinių drausminius nusižengimus ir elgesį“.

Seimo narė taip pat kreipėsi į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktorių ir į Žurnalistų etikos inspektorę, prašydama įvertinti, ar teisėtai Vilniaus rajono savivaldybė atsisako žurnalistams pateikti prašomą informaciją.

Pasak Seimo narės, Valstybės tarnybos įstatyme tarp pagrindinių valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojų veiklos etikos principų nustatytas pavyzdingumo principas nurodo, kad valstybės tarnautojas privalo deramai atlikti savo pareigas, nuolat tobulėti, būti nepriekaištingos reputacijos, tolerantiškas, pagarbus ir tvarkingas. Įstatymas taip pat nurodo, kad valstybės tarnautojas negali naudotis valstybės ar savivaldybių nuosavybe ne tarnybinei veiklai, įpareigoja valstybės tarnautoją nenaudoti tarnybos (darbo) laiko kitiems tikslams, išskyrus konkrečiai įstatyme apibrėžtus atvejus.