Tyrimų duomenys rodo, kad visi šie asmenys LRT taryboje einamas pareigas savo privačių interesų deklaracijose nurodė praleidę VPIDVTĮ numatytą 30 kalendorinių dienų deklaravimo terminą. Taip pat nustatyta, kad Ž. Pečiulis pavėlavo deklaruoti nuo 2017 m. Vilniaus Gedimino technikos bei Mykolo Romerio universitetuose einamas pareigas.