Trečiadienį teismas paskelbė, kad nuobauda T. Jakučioniui skirta nepagrįstai, nes padaryta pažeidžiant nuobaudų skyrimo taisykles.

Kaip pranešė teismo atstovė, išnagrinėjus šią administracinę bylą, konstatuota, kad tarnybinė nuobauda – atleidimas iš tarnybos – T. Jakučioniui skirta neteisėtai, praleidus senaties terminą ir pažeidžiant tuo metu galiojusį teisinį reguliavimą.

Teismas grąžino pareiškėją į tarnybą VSD 14 valdybos Trečiojo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas ir priteisė jo naudai daugiau nei 13,5 tūkst. eurų už visą priverstinės pravaikštos laikotarpį.

T. Jakučionis iš darbo atleistas pernai rugsėjį.

Teismo sprendime pažymima, kad iki 2013 metų sausio VSD dirbančiam pareigūnui už tarnybinį nusižengimą taikytas vienų metų senaties terminas nuobaudai skirti, siejant jį su veiksmų padarymo momentu.

Tačiau nuo 2013 metų sausio įsigaliojus naujai Žvalgybos įstatymo redakcijai, terminas, siejantis pažeidimą su jo padarymo momentu, nenustatytas.

„VSD direktorius pareiškėjui tarnybinę nuobaudą paskyrė praėjus 6–7 metams po galbūt neteisėtų jo veiksmų padarymo dienos, taikydamas Žvalgybos įstatymo nuostatas, o ne Valstybės saugumo departamento Statuto nuostatas, kurios galiojo veiksmų padarymo metu, tai yra nesilaikydamas nustatytų nuobaudos skyrimo terminų ir tuo pažeisdamas tarnybinės nuobaudos skyrimo taisykles“, – rašoma teismo pranešime.

Naujienų portalas 15min.lt buvo skelbęs, kad energetikos sritį kuravęs VSD pareigūnas T. Jakučionis nuomojo žemės sklypą saulės elektrinių statytojams. Kiek anksčiau VSD buvo pripažinusi, kad jis nesilaikė draudimo vykdyti ekonominę, ūkinę, komercinę ar individualią veiklą.

T. Jakučionis teismui aiškino, kad nevykdė minimos veiklos, todėl neturėjo pareigos deklaruoti sandorius, nesinaudojo pareigomis asmeninei naudai gauti.

Kaip informavo VSD atstovė, 2012–2014 metais T. Jakučionio pavardė jau minėta ikiteisminiuose tyrimuose, kuriems pasibaigus, pareigūnui nebuvo pateikti įtarimai, tačiau dėl galimų rizikų T. Jakučionis 2015 metais perkeltas dirbti į kitus vidinius padalinius.

Seimo Antikorupcijos komisija yra nustačiusi, kad tuometinis VSD direktorius Gediminas Grina 2012 metais buvo pavedęs tuometiniam savo pavaduotojui Romualdui Vaišnorui nušalinti T. Jakučionį. Tačiau šį pavedimą R. Vaišnoras įvykdė tik po kelerių metų prieš pasitraukdamas iš pareigų 2015 metų birželį – vienai iš VSD valdybų buvo pateiktas tuometinio VSD generalinio direktoriaus pavaduotojo raštas su siūlymu perkelti T. Jakučionį į pareigas, nesusijusias su ekonominio saugumo užtikrinimu.

VSD Seimo komisijai yra nurodęs, kad atliekant vidaus tyrimą „negauta duomenų, kokios priežastys ir aplinkybės lėmė, kad rašte esančios VSD generalinio direktoriaus G. Grinos ir VSD generalinio direktoriaus pavaduotojo R. Vaišnoro rezoliucijos (dėl T. Jakučionio nušalinimo – BNS) nebuvo įvykdytos“.