Pavėlavo pateikti deklaraciją

Nagrinėdama DELFI pateiktą informaciją apie galbūt netinkamai R. Sakalausko deklaruotus privačius interesus, VTEK nustatė, kad deklaracija pateikta pavėluotai. Taip teigiama balandžio 19 dieną aplinkos ministrui ir DELFI redakcijai atsiųstame rašte.

„Komisija patikrino, kaip R. Sakalauskas vykdo Įstatyme įtvirtintą pareigą deklaruoti privačius interesus. Pastebėta, kad tapęs Aplinkos ministerijos vyriausiuoju patarėju ir turėjęs pareigą per Įstatyme nustatytą 30 kalendorinių dienų terminą pateikti privačių interesų deklaraciją, R. Sakalauskas tai padarė pavėluotai“, - teigiama komisijos išvadoje.

Ar ministerijos vyr. patarėjas, laiku nedeklaruodamas privačių interesų nepažeidė įstatymo, komisija pavedė nustatyti pačiam aplinkos ministrui.

„Pavedame Jums (aplinkos ministrui – DELFI) spręsti klausimą dėl pranešime nurodytų aplinkybių ir įvertinti, ar Aplinkos ministerijos vyriausiasis patarėjas R. Sakalauskas, laiku nepateikęs privačių interesų deklaracijos, nepažeidė Įstatymo nuostatų“, - teigiama aplinkos ministrui adresuotame rašte.

Apie atlikto tyrimo rezultatus, pateikiant tyrimo išvadą ir visus ją pagrindžiančius dokumentus, per vieną kalendorinį mėnesį nuo šio pranešimo gavimo dienos ministras turi informuoti komisiją.

Aplinkos ministro atstovas spaudai Mindaugas Bajarūnas DELFI informavo, kokių veiksmų artimiausiu metu imsis K. Navickas.

Raimondas Sakalauskas
Foto: DELFI / Audrius Solominas

„Pagal gautą Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) raštą aplinkos ministras K. Navickas sudarys komisiją, kuri ištirs ministerijos vyr. patarėjo R. Sakalausko viešųjų ir privačių interesų valstybės tarnyboje deklaravimo aplinkybes. Gavęs komisijos išvadą, ministras priims sprendimą”, - informavo M. Bajarūnas.

Prašė netikrinti atliekų verslo žaidėjų

DELFI primena, kad eidamas Aplinkos apsaugos agentūros vadovo pareigas R. Sakalauskas 2013 m. pasirašė raštą „Dėl ūkio subjektų patikrinimo plano koregavimo“, kuris buvo nusiųstas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui (RAAD). Būtent šiuo raštu šiuo metu domisi Seimo Antikorupcijos komisija. Jos vadovas Vitalijus Gailius patvirtino, kad šiuo metu vyksta tyrimas, kuriuo aiškinamasi, ar tuometinis Aplinkos apsaugos agentūros direktorius R. Sakalauskas neviršijo savo įgaliojimų sau nepavaldžiai institucijai nurodant aplenkti licencijuotas gamintojų ir importuotojų organizacijas.

Šiuo metu Aplinkos ministerija turi priekaištų licencijuotoms gamintojų ir importuotojų organizacijoms, kalbama apie jų kontrolės stoką ir galimą korupciją atliekų tvarkymo srityje. Tačiau kaip tik tada aplinkosaugininkai priminė jau minėtą raštą, kuris Vilniaus RAAD pareigūnams surišo rankas, nepaisant to, kad jie turėjo įgaliojimus atlikti patikrinimus.

Išnagrinėjus R. Sakalausko turto deklaracijas, pateiktas Mokesčių inspekcijai, DELFI nustatė įdomių aplinkybių. 2014 m. jis nurodė, kad nekilnojamojo turto registre registruotų patalpų, inžinerinių ir kitų statinių vertė siekia 119488 Lt, statinių už lygiai tokią pačią sumą tais metais valdė ir jo sutuoktinė Gaudenta Sakalauskienė. Taigi sudėjus bendra statinių vertė – 238976 Lt. R. Sakalausko 2014 m. nurodyta žemės sklypų vertė – 19590 Lt, o sutuoktinės – 23996 Lt. R. Sakalausko kitų registruotų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių vertė – 24300 Lt. Taip pat sutuoktiniai deklaravo turintys ir piniginių lėšų. R. Sakalausko įvardyta suma siekė 64119 Lt, G. Sakalauskienės – 45200 Lt.

O štai 2015 metų turto deklaracijoje fiksuojamas gerokai išaugęs sutuoktinių turtas. R. Sakalauskas nurodo tokią nekilnojamojo turto registre registruotų patalpų, inžinerinių ir kitų statinių vertę – 169488 Eur. Lygiai tokią pačią sumą deklaruoja ir jo žmona G. Sakalauskienė. Bendra sutuoktinių NT vertė 2015 metais sudarė 338976 Eur. Primename, kad 2014 m. NT vertė tesiekė beveik 70 tūkst. eurų. Taip pat R. Sakalauskas 2015 m. deklaravo valdantis žemės sklypų už 4590 Eur. Jo sutuoktinės sklypų vertė – 8996 Eur. R. Sakalausko kiti registruoti daiktai, meno kūriniai ir juvelyriniai dirbiniai įvertinti 24300 Eur. R. Sakalausko kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma – 2955 Eur. Jo žmona nurodė turinti daugiau lėšų – 10436 Eur. Taigi bendras šeimos turtas per metus stipriai išaugo.

Be to, 2015 metų deklaracijoje R. Sakalauskas nurodė 53000 Eur pasiskolintų ir negrąžintų lėšų sumą. Tačiau 2016 metų deklaracijoje nurodyta, kad paskola jau sumažėjusi 20000 Eur. Likutis – 33 tūkst. Eur. Paskutinė R. Sakalausko pateikta turto deklaracija už 2016 metus. Naujesnių iki šiol nėra. Joje matyti, kad šeimos turtas per metus išliko beveik nepakitęs. Tiesa, šiek tiek sumažėjusi R. Sakalausko turima piniginių lėšų suma - 1439 Eur, kai 2015 m. nurodyta – 2955 Eur. G. Sakalauskienės piniginių lėšų 2015 m. taip pat sumažėjo. Ji nurodė turinti 3450 Eur, kai 2015 m. deklaravo 10436 Eur.

Pats R. Sakalauskas į klausimus apie savo šeimos finansus neatsakinėja. DELFI paprašė situaciją įvertinti Mokesčių inspekcijos.

Aplinkos ministras K. Navickas, paklaustas, ką mano apie R. Sakalausko pasirašytą ir Vilniaus RAAD adresuotą raštą, savo pavaldinį gina ir nemano, kad jis būtų viršijęs savo įgaliojimus.

Tuo tarpu pats R. Sakakauskas sako, kad Vilniaus aplinkosaugininkai turėjo vadovautis įstatymais, o ne jo pasirašytu raštu. Ir priduria, kad jei pareigūnai vadovavosi jo raštu, tai yra pareigūnų, o ne rašto bėda.