Rašytojo dukra Liudmila Petkevičiūtė į Strasbūrą kreipėsi po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimo, kad V. Petkevičiaus knyga pažemino Vytauto Landsbergio-Žemkalnio ir jo sūnaus garbę ir orumą.

Aukščiausiasis Teismas prieš septynerius metus konstatavo, kad V. Petkevičiaus vaikai priėmė knygos autoriaus palikimą, o kartu ir autoriaus turtines bei neturtines teises, todėl jiems tenka pareiga būti atsakingiems, kad tokie duomenys nebebūtų platinami.

V. Petkevičius knygoje V. Landsbergį-Žemkalnį pavadino „Hitlerio draugu“ ir rašė, neva jis bendradarbiavo su KGB. Lietuvos teismai paskelbė, kad šie teiginiai neatitinka tikrovės.

„L. Petkevičiūtė tvirtina, kad ginčijami teiginiai turėjo būti laikomi subjektyviais vertinimais ir kad jie pateko į viešų asmenų priimtinos kritikos ribas. Be to, ji teigia, kad ta knyga buvo jos tėvo asmeniniai memuarai, parašyti pagal jo subjektyvų požiūrį ir remiantis tik jo turimomis žiniomis, o informacija, kuria rėmėsi jos tėvas, pakankamai pagrindė jos faktinį tikslumą“, – rašoma EŽTT pranešime.

„Skundo autorė taip pat skundžiasi, kad ji turėjo atsakyti už savo tėvo veiksmus ir idėjas, nors iki jo mirties jis pats niekada nebuvo pripažintas kaltu“, – nurodo teismas.

V. Petkevičius mirė 2008-ųjų gruodį, tuomet Lietuvos teismai į bylą nusprendė įtraukti jo dukrą Liudmilą, sūnus Petrą ir Vytautą. Pats rašytojas savo kaltę neigė, knygą vadino „politinių šaržų ir veidų galerija“.