Aplinkos ministro atstovas spaudai Mindaugas Bajarūnas BNS informavo, kad pats ministras pasirinko V. Augutavičienę. Anot jo, ministerijų kancleriai gali būti išrenkami atviro konkurso būdu arba paskiriant ministerijos darbuotoją.

„Viešas konkursas Aplinkos ministerijos kanclerio pareigybei užimti atšauktas, paaiškėjus nenumatytoms galimoms rizikoms: sulaukta labai didelio kiekio paraiškų iš kandidatų, o atrankos būdų ir metodų pagal galiojančias procedūras valstybės tarnyboje yra per mažai, kad kandidatai būtų skaidriai ir objektyviai įvertinti“, – komentare BNS nurodė M. Bajarūnas.

Pasak jo, įstaigos valstybės tarnautoją kancleriu galima skirti jo veiklą kasmetinio vertinimo metu komisijai įvertinus labai gerai ir tiesioginiam vadovui, šiuo atveju - aplinkos ministrui, siūlant perkelti į aukštesnes pareigas.

„Po kasmetinio valstybės tarnautojų vertinimo V. Augutavičienė, buvusi Ekonomikos ir tarptautinių ryšių departamento direktorė, paskirta Aplinkos ministerijos kanclere“, - teigė M. Bajarūnas.

Šių metų pradžioje aplinkos ministras Kęstutis Navickas atšaukė ministerijos kanclerio konkursą, kai jame buvo užsiregistravę 36 kandidatai. Ministras teigia prasidėjus atrankai supratęs, kad taisyklės neužtikrina efektyvaus rezultato. Jo teigimu, buvo rizika, kad pretendentai sužinos klausimus, be to, jis pats norėjo turėti svaresnį žodį priimant galutinį sprendimą.

Vis dėlto Valstybės tarnybos departamentas (VTD) tokius teiginius atmetė ir tvirtino, jog šiuo metu galiojančios valstybės tarybos konkursų taisyklės užtikrina galimybes efektyviai organizuoti Aplinkos ministerijos kanclerio konkursą.

Buvęs Aplinkos ministerijos kancleris Robertas Klovas postą paliko praėjusių metų rugsėjį. Laikinai eiti šias pareigas buvo pavesta ministerijos Taršos prevencijos departamento direktoriui Vitalijui Augliui.

V. Augutavičienė darbą valstybės tarnyboje pradėjo 1995 metais, kai prisijungė prie tuometinės Miškų ūkio ministerijos, kuri vėliau buvo prijungta prie Žemės ūkio ministerijos. Aplinkos ministerijoje ji dirba nuo 2002 metų.