Kontrolierė sukritikavo tvarką, kad biblioteka neišduoda dalies knygų suaugusiems asmenims.

A. Skardžiuvienė situaciją aiškinosi gavusi skundą iš studentės, kuriai nebuvo leista į namus pasiimti Oskaro Wilde'o (Oskaro Vaildo) knygos. Bibliotekos darbuotojos aiškino, kad šis leidinys priklauso Vaikų ir jaunimo literatūros departamentui, todėl išduodamas tik vaikams ir moksleiviams. Studentė sulaukė siūlymo knygą skaityti pačioje bibliotekoje.

Bibliotekos vartotojų aptarnavimo taisyklėse rašoma, kad Vaikų ir jaunimo literatūros departamento knygos į namus išduodamos tik kelioms vartotojų grupėms: ikimokyklinio amžiaus vaikams, moksleiviams, vaikų literatūrą studijuojantiems studentams, pedagogams, leidėjams ir kitų profesijų atstovams, kurių veikla susijusi su vaikų literatūra.

„Pagal Lygių galimybių įstatymą, paslaugų teikėjas, nepaisydamas amžiaus, privalo visiems vartotojams sudaryti vienodas sąlygas gauti tokias pačias prekes ir paslaugas, t.y. draudžiama diskriminuoti vartotojus dėl jų amžiaus, o bet kokios išimtys privalo būti pateisinamos įstatymais. Bibliotekos generalinis direktorius nepateikė paaiškinimų ir argumentų, pagrindžiančių taikomus apribojimus, todėl šiomis vartotojų aptarnavimo taisyklėmis pažeidžiamas Lygių galimybių įstatymas“, – aiškinama kontrolierės pranešime.

Kontrolierė kreipėsi į bibliotekos generalinį direktorių siūlydama panaikinti registruotų bibliotekos lankytojų amžiaus apribojimą, privilegijuojantį tik kelias vartotojų grupes.

„Turėdama nacionalinės bibliotekos statusą, ši įstaiga privalo užtikrinti, kad visi asmenys, besidomintys literatūra, turėtų atvirą prieigą prie plačių bibliotekos išteklių“, – sako A. Skardžiuvienė.

Tyrimo metu analizuotos ir kitų didžiausių šalies bibliotekų vartotojų aptarnavimo taisyklės ir nė vienos jų neriboja knygų išdavimo į namus dėl vartotojų amžiaus arba dėl aplinkybės, kad konkrečios knygos yra saugomos vaikų literatūros skyriuose, nurodoma ketvirtadienį išplatintame pranešime.