Kaip rodo BNS turimi dokumentai, 2015–2017 metų įstaigos auditą atlikę Teisingumo ministerijos auditoriai pažeidimų rado tiek tirdami viešųjų pirkimų, tiek nuomos sutartis, tiek aiškindamiesi, kaip laikomasi privačių ir viešų interesų derinimo reikalavimų.

Konkursuose – tie patys laimėtojai

2016 metais įstaigoje buvo vykdomi stogo konstrukcijų, tvoros, valgyklos salės, gyvenamųjų patalpų remonto pirkimai. Audito metu nustatyta, kad pirkimų metu nebuvo nustatomi tikslūs reikalavimai darbams bei jų kiekiai. Dokumentuose nedetalizuojama, kokie remonto darbai atliekami, nenurodomi reikalavimai tokiems darbams kaip lietaus nuvedimo sistema, neaišku, kokia įrengta žaibosaugos sistema.

Taip pat pastebėta, jog remonto darbų pirkimuose dalyvauti kviečiami tie patys tiekėjai, o visus konkursus laimėjo dvi tarpusavyje susijusios bendrovės. Keturis iš penkių remonto darbų pirkimų laimėjo bendrovė „Kaunesta“, o vieną – įmonė „Social Solutions“. Auditorių duomenimis, vienintelė „Social Solutions“ dalininkė yra Inesa Kinderevičienė, anksčiau dauguma bendrovės akcijų priklausė Einarui Kinderevičiui. I. Kinderevičienė turi ir 49 proc. „Kaunestos“ akcijų. Likusi „Kaunestos“ akcijų dalis priklauso E. Kinderevičiui.

Taip pat nustatyta, kad Pravieniškių pataisos namai netinkamai organizavo neskelbiamų viešųjų pirkimų procedūras, nes pasirinko ir kvietė dalyvauti tiekėjus, kurie negali parduoti reikalingų prekių ar darbų, apklausose dalyvavo ir faktiškai bankrutavę tiekėjai, ar tokie, kuriems buvo pradėtos likvidavimo procedūros, bendrovė, nenurodanti, kad apskritai atlieka perkamas paslaugas. Traktorių Pravieniškių pataisos namai pirko iš faktiškai bankrutuojančios žemės ūkio bendrovės.

„Pravieniškių PN–AK parinkdama apklausti tiekėjus, kurie negali parduoti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų nesiekia, kad pakviesti tiekėjai gebėtų pateikti konkurencingus ir įstaigos poreikius atitinkančius pasiūlymus“, – teigia auditoriai.

Asfaltavo savivaldybei priklausantį kelią ir mokėjo už neatliktus darbus

2016 metais pataisos namai nusprendė pirkti kelio asfaltavimo darbus. Atliekant auditą paaiškėjo, jog darbai ne tik nupirkti per brangiai, bet ir asfaltuotas kelias nepriklauso Pravieniškių pataisos namams.

Sutartis su mažiausią kainą pasiūliusia bendrove „Autokausta“ sudaryta nepaisant to, jog ji siekė 70,1 tūkst. eurų, kai remonto darbams planuota skirti 60,5 tūkst. eurų, todėl pasiūlymus įstaigos Viešųjų pirkimų komisija turėjo atmesti.

Be to, nustatyta, kad dalis remontuoto kelio yra valdomas ne Pravieniškių pataisos namų, o Kaišiadorių rajono savivaldybės, todėl auditoriai konstatavo, kad didžioji dalis sumos – 52,7 tūkst. eurų šio kelio remontui panaudota neteisėtai.

Vidaus audito metu buvo bandoma nustatyti, ar atlikti visi numatyti darbai, todėl kreiptasi į pataisos namus, prašant apskaičiuoti suremontuotos kelio dangos plotą. Gautame plane pažymėta, kad faktiškai suremontuotas kelio plotas yra gerokai mažesnis ir atlikti darbai sudaro tik 44 proc. dokumentuose užfiksuotų atliktų darbų. Todėl auditoriai teigia, jog 9,7 tūkst. eurų „Autokaustai“ sumokėta už neatliktus darbus.

Taip pat nustatyta, kad Pravieniškių pataisos namai už šiuos darbus gerokai permokėjo: Kelių ir transporto tyrimo instituto auditoriams pateiktais duomenimis, asfaltuotos kelio dangos kaina yra 22,6 proc. mažesnė nei sumokėta.

Remdamiesi šiais duomenimis, auditoriai konstatuoja, jog už darbus, kuriems Pravieniškių pataisos namai išleido 70,1 tūkst eurų, turėjo būti sumokėta 5,9 tūkst. eurų, taigi valstybei dėl to buvo padaryta apie 64 tūkst. eurų žala.

Tyrėjai taip pat nagrinėjo epizodą, kai buvo remontuojama lauko vandentiekio trasa. Už darbus „Vilungės statybai“ ruoštasi sumokėti papildomai, tačiau auditoriai nustatė, kad šiuos darbus bendrovė buvo įsipareigojusi sutartyje už jau anksčiau pervestus pinigus. Pirkimo procedūros šiems darbams buvo nutrauktos.

Pravieniškių viešųjų pirkimų konkursuose figūruoja bendrovė „Vipita“, kuri 2016 metais iš Pravieniškių pataisos namų išsinuomojo katilinę ir nuolat vėluodavo atsiskaityti už šio turto nuomą. Taip pat bendrovė „Niklita“, kuri, audito duomenimis, 2016 metais laimėjo konkursą nuomotis Pravieniškių pataisos namų valgyklos patalpas. Audito metu nustatyta, kad faktiškai bendrovė naudojosi 35 proc. didesniu patalpų plotu nei nustatyta sutartyje.

Be to, Pravieniškių pataisos namai iš šių bendrovių nereikalavo laiku atsiskaityti pagal išrašytas sąskaitas, nekontroliavo sumokamų sumų ir neskaičiavo delspinigių, todėl konstatuojama, kad pataisos namai kreditavo šių privačių bendrovių veiklą.

„Vipita“ ir „Niklita“ figūruoja įvairių institucijų atliktuose tyrimuose Kauno tardymo izoliatoriuje, abi įmonės sietos su Kauno tardymo izoliatoriaus darbuotojais.

Direktoriaus pavaduotojas sprendė dėl priedų prie atlyginimų artimiesiems

Teisingumo ministerijos auditoriai taip pat vertino viešų ir privačių interesų derinimą Pravieniškėse. Nustatyta, kad įstaigos direktoriaus pavaduotojas Arvydas Stankevičius deklaravo ne visus ryšius su fiziniais ir juridiniais asmenimis ir dalyvavo priimant sprendimus jų atžvilgiu.

Iš viso įstaigoje dirba trylika asmenų, susijusių su A. Stankevičiumi, tačiau jis deklaravęs ryšius tik su penkiais iš jų. Auditoriai nustatė, kad jis nedeklaravo ryšių su žmonos motina Alvyra Drazdiene, sutuoktinės pusseserėmis.

Be to, A. Stankevičius nedeklaravo ryšio su savo žmonos tėvu Alfredu Drazdžiu – buvusiu Pravieniškių pataisos namų vadovu, šiuo metu dirbančiu bendrovėje „Prasila“, kuri turi sutartis su Pravieniškių pataisos namais. Ryšio su šia bendrove jis taip pat nėra deklaravęs.

Auditoriai konstatavo, kad dėl įstaigoje dirbančių artimųjų pavaduotojas galėjo būti nuolatinėje interesų konflikto situacijoje.

Nustatyta, kad A. Stankevičius priiminėjo sprendimus dėl priemokų ir priedų prie atlyginimo skyrimo su juo susijusiems asmenims, sprendė dėl jų atleidimo ir priėmimo į darbą, leidimų dirbti kitus darbus.

Kalėjimų departamento duomenimis, apie 32 procentai Pravieniškių pataisos namų–atvirosios kolonijos darbuotojų turi ryšių su asmenimis, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, privačius interesus deklaravę 86 proc. darbuotojų. Įvertinę kai kurių vadovų ir dalies kitų darbuotojų deklaracijas, auditoriai nustatė, kad netinkamai nustatytos taisyklės, pagal kurias darbuotojai turi deklaruoti interesus, todėl keli darbuotojai to nebuvo padarę, nors pagal įstatymus, privalėjo.

Pernai metų pabaigoje dėl šio audito metu paaiškėjusių aplinkybių iš pareigų atleistas Pravieniškių pataisos namų–atvirosios kolonijos direktorius Virginijus Ceslevičius. Dėl nustatytų pažeidimų nuomojant patalpas ir sudarant sutartis įstaigoje buvo kreiptasi į teisėsaugą.

Tarp įtartinų buvo minimos sutartys su parduotuvę pataisos įstaigoje turinčia bendrove „Pontem“ ir nuteistųjų maitinimu besirūpinančia įmone „Kretingos maistas“, susijusias per akcininkus.