Jam bus patikėta įgyvendinti šiemet inicijuotą kibernetinio saugumo pajėgumų reformą.

Konkurso dalyviams keliamas reikalavimas turėti magistro technologijos mokslų srities išsilavinimą, mažiausiai trejų metų vadovaujamojo darbo patirtį ir bent vienerių metų darbo kibernetino saugumo srityje patirtį.

Būsimasis direktorius taip pat turės gauti leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima grifu „Visiškai slaptai“.

Šiuo metu Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui laikinai vadovauja pulkininkas Darius Adomaitis, balandį pakeitęs atsistatydinusį Rimtautą Černiauską.

Įvykdžius kibernetinio saugumo pajėgumų konsolidavimo pertvarką, šis centras nuo kitų metų vienintelis užsiims kibernetinių incidentų valdymu ir saugumo reikalavimų įgyvendinimo stebėsena bei kontrole. Jis bus sudarytas Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnybos, Vyriausybinių ryšių centro ir Ryšių reguliavimo tarnybos Saugumo incidentų tyrimų padalinio specialistų pagrindu.

Tuo tarpu valstybės ryšių ir informacinių sistemų politiką ir nacionalinę kibernetinio saugumo politiką formuos Krašto apsaugos ministerijos Kibernetinio saugumo ir informacinių technologijų departamentas. Krašto apsaugos sistemos ryšių ir informacinių sistemų priežiūrą bei vystymą vykdys naujai formuojama Informacinių technologijų tarnyba.

Krašto apsaugos ministerijos žinion šiemet buvo perduota ir valstybinį duomenų perdavimo tinklą valdanti įmonė „Infostruktūra“.

Pajėgumų konsolidavimo reformos imtasi šiemet specialistams nustačius, kad kibernetinio saugumo situacija Lietuvoje yra nepatenkinama.