E. sveikatos kūrėjas tapo verslininku

Ankstesniame savo tyrime DELFI aprašė buvusio sveikatos ministro ir Darbo partijos pirmininko pavaduotojo Ž. Padaigos vaidmenį skandalingame e. sveikatos projekte. Jau išsiaiškinome, kad jam dirbant ministerijoje buvo pradėta diegti ši sistema, o vėliau buvo įkurta įmonė UAB „E-sveikata“, kuri galiausiai buvo pervadinta UAB „Diavera“. Šioje įmonėje dirbo arba akcininkais tapo sveikatos apsaugos ministerijai vadovavę asmenys. Įmonė laimėdavo tiek sveikatos apsaugos, tiek jai pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų konkursus.

Visas šias aplinkybes šiuo metu narplioja Seimo Antikorupcijos komisija.

Antradienį publikuotą DELFI tyrimą galite rasti ČIA.

Žilvinas Padaiga
Foto: Ekstra

Dabar, Registrų centro duomenimis, vienintelis šios įmonės akcininkas yra Ž. Padaiga, o įmonės vadovė – E. Vaižgėlienė. Jie abu šiuo metu dirba ir Lietuvos sveikatos mokslų universitete.

Ž. Padaiga LSMU eina Tarptautinių ryšių ir studijų centro dekano pareigas, o UAB „Diavera“ direktorė E. Vaižgėlienė – Studijų centro vadovė.

Tapo savo įmonės direktorės mokslinio darbo vadovu

Be kita ko, Ž. Padaiga 2008 metais buvo E. Vaižgėlienės magistro diplominio darbo mokslinis vadovas. E. Vaižgėlienės darbo tema - „Gydytojų profesinės kvalifikacijos tobulinimo sistema ir jos vertinimas Lietuvoje“.

LSMU
Foto: DELFI / Rafael Achmedov

Tačiau DELFI pavyko išsiaiškinti, kad Ž. Padaiga buvo ne tik E. Vaižgėlienės magistrinio darbo vadovu. Disertacijų gynimų duomenų bazėje DELFI surado, kad šių metų lapkričio 27 dieną LSMU darbuotoja apsigynė disertaciją tema „Kompetencijomis grįstų rezidentūros studijų programų kokybė Lietuvoje“.

Duomenų bazėje nurodyta, kad darbo vadovas buvo prof. habil. dr. Ž. Padaiga. Disertacijos gynimo tarybos sudėtis buvo tokia: pirmininkas – prof. dr. Lina Jaruševičienė, prof. dr. Skirmantė Sauliūnė, prof. dr. Linas Šumskas, prof. dr. Vytautas Kasiulevičius, prof. dr. Fedde Scheele.

Žinant, kad disertacija rašyta ir rengta tuo metu, kai E. Vaižgėlienė ėjo Ž. Padaigos įmonės UAB „Diavera“ vadovės pareigas, kyla klausimas, ar nebuvo pažeista akademinė etika.

Kalbat apie šį konkretų atvejį, verta prisiminti Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus patvirtintas Mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos kodeksų priėmimo, įgyvendinimo ir priežiūros rekomendacijas. Jų 14, 14.1 ir 14.2 punktuose nustatyta, kad:

„14. Dėstytojo santykis su studentais grindžiamas akademinio bendradarbiavimo ir skaidrumo principais. Susisaistymas neakademinio pobūdžio įsipareigojimais gali sukelti interesų konfliktą, todėl dviprasmiški santykiai su studentais vengtini. Šiuos principus pažeidžia:

14.1. studento ar dėstytojo siekimas užmegzti neakademinius santykius atitinkamai su dėstytoju ar studentu, kai sieja dėstomas kursas, vadovavimas tiriamajam darbui ar kitoks tiesioginis akademinis santykis, siekiant gauti naudos akademiniuose santykiuose;

14.2. dėstytojo vaidmens prisiėmimas šeimos nario, artimo draugo (turint tiesioginių, glaudžių ryšių, santykių), verslo partnerio atžvilgiu (egzaminavimas, vadovavimas rašto darbams ir pan.) tais atvejais, kai esama galimybės išvengti tokio vaidmens.“

Bus sprendžiama, ar nepažeista akademinė etika

Atsakyti į klausimą, kaip susiklostė tokia situacija paprašėme Lietuvos sveikatos mokslų universiteto vadovybės. Universiteto atstovės Vitalijos Ruseckės DELFI atsiųstame atsakyme teigiama, kad pareiškimus dėl galimų akademinės etikos pažeidimų nagrinėja LSMU Senato teisės ir etikos komisija.

„Atsižvelgiant į visuomenės informavimo priemonėse pasirodžiusią informaciją LSMU Senato teisės ir etikos komisija turi pagrindą nagrinėti galimą akademinės etikos nuostatų pažeidimą“, - teigiama redakcijai atsiųstame laiške.

Vis dėlto universiteto rektorius Remigijus Žaliūnas DELFI informavo, kad paves skubos tvarka išnagrinėti šį klausimą.

„Universitetas kelia sau aukščiausius etikos standartus ir netoleruoja neetiško elgesio apraiškų. Siekdamas išsiaiškinti, ar nebuvo pažeista akademinė etika, kreipiuosi prašydamas LSMU Senato teisės ir etikos komisijos išnagrinėti šį klausimą skubos tvarka“, - kalbėjo LSMU rektorius prof. R. Žaliūnas.

Remigijus Žaliūnas
Foto: DELFI / Rafael Achmedov

Anot universiteto, suteikto daktaro laipsnio atšaukimo klausimas gali būti svarstomas tik išsiaiškinus, ar nebuvo pažeista akademinė etika.

Su E. Vaižgėliene ir Ž. Padaiga DELFI susisiekti nepavyko nei universiteto nurodytais, nei įmonės kontaktais.

Nemato nieko blogo, kad universiteto darbuotojai sukasi versle

Primename, kad jau ankstesniame DELFI tyrime pateikta LSMU pozicija apie universitete dirbantį privačios įmonės savininką ir tos įmonės vadovę. Universiteto atstovė V. Ruseckė tuomet teigė, kad universiteto vadovybė nemato nieko blogo, kad jos darbuotojai tuo pačiu metu sukasi ir privačiame versle.

„Universitetas neriboja darbuotojams užsiimti kita veikla, jei tai netrukdo atlikti darbo sutartimi nustatytas darbo funkcijas“, - laiške redakcijai rašė ji.

Paklausus, ar UAB „Diavera“ vadovei E. Vaižgėlienei pavyksta suderinti abu darbus, V. Ruseckė atsakė štai taip: „Universitete pavestas pareigas dr. E. Vaižgėlienė vykdo tinkamai.“

Anot jos, Dr. E. Vaižgėlienė universitete dirba nuo 2000 m., nuo 2017 m. spalio 4 d. - pilnu darbo krūviu Studijų centro vadovės pareigose. Prof. Ž. Padaiga universitete dirba nuo 1986 m. Nuo 2001 m. laimėjus konkursą jis dirba profesoriaus pareigose, nuo 2007 m. pilnu darbo krūviu dirba Tarptautinių ryšių ir studijų centro dekanu.

Kaip aiškino universiteto atstovė, Tarptautinių ryšių ir studijų centro dekanas prof. Ž. Padaiga pavaldus Medicinos akademijos kanclerei. Studijų centro vadovė dr. E. Vaižgėlienė pavaldi prorektoriui studijoms.