Posakis „naudingas idiotas“ pirmą kartą užfiksuotas 1948 metais „The New York Times“. Naudingais idiotais vadinti žmonės iš nekomunistinių šalių, kurie labai prijautė komunizmui, dėl to buvo neatsparūs propagandai. Tačiau yra šaltinių, rodančių, kad naudingais idiotais dar Leninas vadino tuos, kuriais buvo lengva manipuliuoti tam, kad toliau sėkmingai būtų statomas komunizmas. Vienas pirmųjų tokių buvo Valteris Duranti – vakarų žurnalistas 1921–1934 metais gyvenęs Sovietų Sąjungoje. Valteris taip stipriai tikėjo sovietizacija, kad rašydamas vakarų spaudai neigė badą Ukrainoje. Išgarsėjo fantastišku tekstuku – „alkani, bet neišbadėję“.

Lietuvoje šio reiškinio tradicijos dar senesnės. Viskas prasidėjo 1792 metais nuo Targovicos Konfederacijos įkūrėjų. Konfederacijos tikslas buvo su Rusijos pagalba likviduoti Ketverių metų Seimo priimtas pažangias reformas bei Gegužės 3-osios konstituciją. Konfederatų manifesto tekstą parašė rusų generolas Vasilijus Popovas. Todėl nenuostabu, kad į konfederatų pagalbos prašymą Rusija sureagavo – itin greitai. Vos po keturių dienų pasiųsdama draugišką 65 tūkstančių karių armiją per Lietuvos – Lenkijos sieną. Reikia pabrėžti, kad tai buvo „pagalba“ kaimynams, todėl karo niekas skelbti nė neketino. Humanitarinė misija, kai draugiška rusų kariuomenė įveikė nedraugiškas Lenkijos ir Lietuvos pajėgas ir atstatė tvarką Lenkijoje ir Lietuvoje.

Naudingų idiotų netrūko ir tarpukariu. Pasižymėjo šaunieji Stalino saulės nešėjai – Petras Cvirka, Liudas Gira, Antanas Venclova ir, žinoma, Salomėja Nėris. Jau Raudonajai armijai okupavus Lietuvą, 1940 metais jie išvyko į Maskvą su kilnia misija – perduoti sovietams „Deklaraciją dėl Lietuvos įstojimo į Sovietų Sąjungos sudėtį“. Už šį darbą kiekvienam „Stalino saulės“ vežėjui buvo sumokėta po 8000 rublių, o tais laikais tai buvo milžiniški pinigai.

Sava Salomėjos Nėries kūrybos nelabai pavadinsi, nes vieno iš NKVD vadų Dekanozovo nurodymu ji turėjo parašyti „Poemą apie Staliną“, o visi Lietuvos laikraščiai privalėjo ją perspausdinti. Beje, Salomėjai poemą apie Staliną nebuvo sunku sukurti, istorikų teigimu, ji jau turėjo kelis posmus, skirtus Vytautui Didžiajam, tai realiai tik pakeitė vardą ir štai – puikus rezultatas.

Petras Cvirka bolševikinio propagandisto kelią pradėjo dar 1932 metais, kai Sovietų Sąjungoje leidžiamam, lietuviams skirtam žurnalui „Priekalas“ įteikė du eilėraščius. Vienas vadinosi „Mašina“, o kitas – „Raudonieji raiteliai“. Jau po šių pavadinimų, manau, susigaudot, apie ką šiose eilėse kalbama.

Tuomet Lietuva žengė į sovietmetį. Naudingi idiotai purvo voniose klestėjo, alpo nuo mėšlinų sovietinių kamašų aromato, o prasidėjus Atgimimui, labai sunerimo. Čia kalbame ne vien apie tuos, kurie sakė, kad neskubėkim su ta nepriklausomybe. Kurie sakė, kad nekalbės, kol kabos „tas skuduras“. Kur čia nubėgsim, kur čia nuskubėsim, pažiūrėkit, kiek mums daug rusas davė, kokie keliai, kokios gamyklos. Bet šitie gal ne tiek naudingi idiotai, kiek paprasčiausi bailiai. Buvo tų, kurie ne tik kukliai šnekėjo, bet kažką dėl to ir darė.

1991 metų perversmo organizatoriai Mykolas Burokevičius, Juozas Kuolelis, Juozas Jermalavičius ir panašūs į juos išdavikai darė viską, kad laisvės lietuviai nematytų. Neišdegė. Laisvės netekom ne mes visi, o jie. Burokevičius gavo 12, o Jermalavičius ir Kuolelis po 5 metus. Puikus įrodymas, kad buvimas naudingu idiotu tau pačiam naudos neduoda. Iš šios perversmininkų trijulės šiuo metu likęs gyvas tėra Juozas Jermalavičius. Jis gyvena Rusijoje, leidžia komunistines knygas ir ilgisi praeities.

Vienas naujausių naudingų idiotų pavyzdžių – Algirdas Paleckis arba įrodymas, kad ši savybė gali būti paveldima. Jo pasisakymai neigiant sausio 13-osios įvykius, sparnuota „savi šaudė į savus“ frazė, spalvingi komentarai Kremliaus valdomoms televizijoms kalba patys už save.

Iš tiesų, dabartinėje Lietuvoje naudingų idiotų apstu. Rašytoja Rūta Vanagaitė, apšmeižusi Lietuvos sukilėlių vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą, Rusijoje vykusiame renginyje akcentavo, kad Lietuvai būtų geriau, jei ją okupuotų Putino režimas. Dizaineris Juozas Statkevičius, žmogus, kuris metai iš metų pila pamazgas ant Lietuvos, nors kolekcijų pristatymams nespjauna į pinigus iš tos pačios valstybės. Po pastarosios mėšlo ant Lietuvos ir lietuvių galvų dozės radijuje „Sputinik“ tik gūžtelėjęs pečiais ir pasakęs, kad nesuprato, su kuo kalba.

Reikia paminėti ir naudingus idiotus, pasižymėjusius pavieniais išsišokimais: verslininkas Vilius Kaikaris, kuris Rusijos maisto prekių embargo metu buvo pasiruošęs sviestu tepti tankus. Režisierius Rimas Tuminas, kuriam viskas gerai su Rusijoje vykstančiais demokratijos ir žodžio laisvės suvaržymais, o Putinas šiaip šaunuolis. Lietuvos kultūrnamių scenų duetas – Zvonkostanas. Domino teatras su kalėdiniu krepšiniu „Maša ir lokys“.

Nederėtų klysti ir į naudingų idiotų sąrašą įtraukti tokių marginalių veikėjų kaip Vaidas Lekstutis, Žilvinas Razminas, Milda Bartašiūnaitė, Rolandas Paulauskas ar Zigmas Vaišvila. Šie veikėjai bendromis pastangomis jau pasiekė tokią būseną, kai net ir Kremliui yra nenaudingi idiotai.

Priežasčių kodėl naudingi idiotai bujoja ir klesti iki šiol, yra ne viena. Jie nesidomi, kas vyksta, neskaito knygų, nesiorientuoja procesuose ir kritinio mąstymo galvelėje turi tiek, kiek delfinas kojų. Antra – nemaža dalis jų yra menininkai. Ir kažkodėl tai turi skambėti kaip pateisinimas. Nors taip nėra. Trečia priežastis – skolos valstybei ir valstybės skolos. Čia susipina viskas į vieną. Ir nesumokėti mokesčiai VMI, ir nepakankamas įvertinimas, nes medalių ir garbės raštų gali būti tik per mažai, niekada ne per daug. Toliau – populiarumas ir PR'as. Niekas šiuo metu taip nepatraukia dėmesio, kaip mūsų šalies aplojimas ir pasidievagojimas, kaip prie ruso būtų gerai. Nereikėtų pamiršti ir fakto, kad dalis jų tiesiog yra piktybiniai kvailiai, kurie rimtai galvoja, kad, o gal gi pasikeitus santvarkai ir parvežus antrąją Kremliaus saulę, pavyktų gauti šiltesnį postą.

Universalaus atsakymo į tai, kaip reaguoti į naudingų idiotų išsišokimus, nėra. Tačiau tai, kaip Lietuva pastaruoju metu tvarkosi su krizėmis, nuteikia visai pozityviai. Sukuriamas precedentas, kad reikia atsakyti už šnekas. Ir tai dalis tos mūsų žodžio laisvės. Apsireikši visuomenėje kaip idiotas, visi tiesiai šviesiai ir pasakys, kad tu toks esi. Ir tada gali skųstis kitiems nesiskundęs.

Tačiau nederėtų pamiršti, kad prieš apšaukiant ką nors naudingu idiotu, derėtų apsidairyti aplink ir pagalvoti, ar pats nesi vienas jų. Naujausiame laidos „Laikykitės ten“ epizode apie naudingus idiotus sužinosite dar daugiau, o taip pat išgirsite dešimt klausimų, kurie padės suprasti, ar esate vienas kandidatų pagrindiniam vaidmeniui filme „Kapitonas Lietuva“, o gal pats to nesuvokdamas pučiate į Kremliaus dūdą.

Pilną „Laikykitės ten“ laidą žiūrėkite „Laisvės TV“ Youtube kanale.