Darbo sutartis su V.Mačiuliu nutraukta su atsižvelgiant į daugybinius teisės aktų pažeidimus, nurodo ministerija. Anot pranešimo, ligoninės vadovas, neturėdamas tam teisės, neatlygintai perdavė naudoti valstybės turtą tretiesiems asmenims, ilgalaikį materialųjį turtą išnuomojo ne konkurso būdu bei pažeidė Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo taisykles.

„Rugsėjį taip pat paaiškėjo, kad direktorius asmeninėms reikmėms naudojo ligoninės vardu naujai įsigytus automobilius. Tyrimo metu buvo gauta Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos išvada, kuri patvirtino, kad ligoninės vadovas pažeidė ir Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatas dėl viešojo intereso naudojant įstaigos turtą asmeninėms reikmėms“, – nurodo ministerija.

Skaičiuojama, kad visos V. Mačiulio padarytos žalos dydis gali siekti daugiau kaip 127 tūkst. eurų: valstybei padaryta žala – apie 82 tūkst. eurų, o ligoninei – apie 45 tūkst. eurų. SAM žada siekti žalos atlyginimo iš V. Mačiulio.

„Akivaizdu, kad tokie sistemingi ir paprastiems žmonėms tarsi ne itin matomi nusižengimai, daromi įstaigos vadovo, kuriam turi būti keliami ir itin aukšti reikalavimai ir elgesio standartai, tapo vientisa nesąžiningos veiklos sistema. Visi atvejai tik iliustruoja, kaip plačiai galima piktnaudžiauti patikėtomis teisėmis. Dar blogiau, kad visi neskaidrūs sprendimai turėjo būti lydimi ir vadovo komandos tyliu pritarimu“, – sako sveikatos apsaugos ministro patarėja korupcijos prevencijos klausimais Nendrė Černiauskienė.

Jos teigimu, sveikatos sistemoje išsikerojęs šešėlis ir dirbančių žmonių susitaikymas tiek su situacija, tiek su vadovų piktnaudžiavimais.

Ligoninėje BNS nurodė, kad V. Mačiulis šiuo metu serga ir turi nedarbingumo lapelį.