SAM skelbia viešą atranką ir iki lapkričio 10-osios kviečia aukštą kvalifikaciją ir didelę profesinę patirtį turinčius specialistus teikti savo kandidatūras į rezervą.

Iš šio rezervo žmonės, pavyzdžiui, būtų skiriami teismui priėmus sprendimą ministerijai pavaldžios įstaigos vadovą nušalinti nuo užimamų pareigų. Pagal Viešųjų įstaigų įstatymą tokiais atvejais įstaigos vadovu turi būti skiriamas žmogus iš šalies, o ne iš tos institucijos, kurioje dirbo nušalintas vadovas, pažymi ministerija.

Sveikatos apsaugos ministro patarėjos korupcijos prevencijos klausimais Nendrės Černiauskienės teigimu, susiklostė ilgalaikė neigiama tendencija, kad įstaigos vadovui pareiškus įtarimus ir jį nušalinus, paralyžuojama įstaigų veikla.

„Tokią situaciją turime Šiaulių ligoninės vadovo Petro Simonavičiaus atveju. Prokuratūra jau ne kartą yra pratęsusi nušalinimą. Šioje ligoninėje direktoriaus pareigas laikinai eina tai vienas, tai kitas SAM paskirtas asmuo. Žinoma, tai leidžia užtikrinti normalią įstaigos veiklą, atitinkančią pacientų poreikius, tačiau stabdo būtinus administracinius savarankiškus sprendimus. Laikini vadovai pareigas atlieka gerai, tačiau neišvengiamai susiduria su pernelyg didelėmis darbų apkrovomis, kas nėra teisinga“, – sako N. Černiauskienė.

SAM skelbia besitikinti sulaukti „profesionalių, patyrusių, ambicingų, veržlių, novatoriškų ir pažangiai mąstančių specialistų, kurie, susiklosčius minėtoms situacijoms, galėtų pretenduoti laikinai eiti SAM pavaldžių įstaigų vadovų pareigas“.