Jo atminimas tylos minute antradienį pagerbtas per Seimo plenarinį posėdį.

Akademikas A. Kairys parlamento nariu buvo 1992–1996 metais, priklausė Lietuvos demokratinės darbo partijai (dabar Socialdemokratų partija).

A. Kairys gimė 1934 metaus Molėtų rajone. Maskvoje jis baigė Žemės ūkio akademijos Zootechnikos fakultetą, dirbo zootechniku į Trakų rajono Lentvario tarybinį ūkį. 1963 metais A. Kairys apgynė disertaciją žemės ūkio mokslų daktaro laipsniui įgyti. Tais metais jis pradėjo dirbti Lietuvos gyvulininkystės institute, ilgus metus jam vadovavo. Už mokslinius darbus ir specialistų rengimą A. Kairiui buvo suteiktas žemės ūkio mokslų habilituoto daktaro laipsnis ir profesoriaus vardas.