Tačiau teismas nepaskelbė, kad mero potvarkis yra nediskriminacinis.
„Teismas nepasisakė ir nevertino kitų skundo argumentų, kadangi jie galėtų būti vertinami tik tuomet, jei teismas vertintų norminio administracinio akto teisėtumą iš esmės“, – BNS sakė teismo atstovė Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė.

Teismo vertinimu, lygių galimybių kontrolierė apskritai negalėjo kreiptis į teismą.

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė teismui kaip diskriminuojantį buvo apskundusi sostinės savivaldybės mero Remigijaus Šimašiaus potvarkį, kuriuo Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos direktoriaus pareigybės aprašyme numatytas reikalavimas važiuoti dviračiu.

Kontrolierė prašė ištirti Vilniaus miesto savivaldybės mero 2016 metų gruodžio 31 dienos potvarkio dėl Pavilnių ir Verkių regioninio parko direkcijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo teisėtumą.
„Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje gautas skundas dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu darbo santykų srityje. Vienas iš darbo skelbime nurodytų reikalavimų buvo reikalavimas važiuoti dviračiu, skundą pateikęs asmuo nurodo, kad toks darbo skelbimas apriboja neįgalaus asmens galimybes pretenduoti į šias pareigas“, – kontrolierės skundo argumentus nurodė atstovė.

Lygių galimybių kontrolierė yra nustačiusi, kad sostinės meras Remigijus Šimašius diskriminavo asmenis su negalia darbo skelbime Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos direktoriaus pareigoms eiti nurodydamas, kad kandidatai privalo gebėti važiuoti dviračiu. Ji pasiūlė panaikinti potvarkiu patvirtintą Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos direktoriaus pareigybės aprašymo diskriminuojantį reikalavimą.

Vilniaus meras reikalavimą mokėti važiuoti dviračiu vadino objektyviu. Atsakyme Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai R.Šimašius nurodė, kad reikalavimas regioninių parkų vadovui gebėti važiuoti dviračiu įrašytas, nes jis turės prižiūrėti didelę bei skirtingo reljefo teritoriją, organizuoti joje aplinkosauginę, mokslinę, pažintinę-rekreacinę, edukacinę veiklą. Mero nuomone, mobilumas ir gebėjimas važiuoti dviračiu direktoriui yra objektyvus ir būtinas reikalavimas tinkamam tiesioginių funkcijų vykdymui užtikrinti.

Pasak savivaldybės, regioninio parko vadovui tenka rūpintis kelis hektarus užimančia parkų teritorija, didelį dėmesį skiriant parkų gamtos ir kultūros vertybių išsaugojimui, propagavimui. Tokio dydžio teritoriją darbuotojai, savivaldybės duomenimis, dviračiu apvažiuoja per savaitę. Renkantis parkų vadovą buvo tikimasi, jog darbuotojas bus aktyvus, mėgstantis gamtą ir nevengiantis per parkų teritoriją, kurioje automobilių eismas vietomis draudžiamas, vaikščioti pėsčiomis arba minti dviračiu. Pavilnių ir Verkių regioninių parkų plotas siekia apie 5 tūkst. hektarų.

Naujo Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos vadovo konkursas paskelbtas pernai gruodžio pabaigoje, praėjus pusmečiui, kai atsistatydino tuometinė direkcijos vadovė Vida Petiukonienė. Ji iš pareigų pasitraukė paaiškėjus aplinkosaugos ir statybos pažeidimams minėtuose parkuose. Konkursą direktoriaus pareigoms eiti laimėjo Jolanta Radžiūnienė, pastaruosius penkerius metus parkų direkcijoje dirbusi Gamtos ir kultūros paveldo skyriaus vedėja.

Lygių galimybių įstatymas numato, kad įgyvendindamas lygias galimybes, darbdavys privalo taikyti vienodus atrankos kriterijus ir sąlygas, neatsižvelgdamas į asmens negalią. Taip pat įstatyme numatyta pareiga savivaldybėms užtikrinti, kad visuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios galimybės, nepaisant negalios.