Antrosios Laivų apžiūros grupės kariai per kelių mėnesių trukmės rotaciją prisidėjo sunaikinant neteisėtam migrantų gabenimui skirtas valtis, taip pat gelbstint migrantus, suteikiant jiems medicinos, psichologinę ir kitokią pagalbą, pranešė Krašto apsaugos ministerija.


Lietuvos karių pamaina operacijos užduotis vykdė nuo birželio mėnesio, ji buvo dislokuota Vokietijos kariniame laive FGS „Rhein“.


Tarnybą ES operacijoje baigusius Lietuvos karius pakeitė Slovakijos karių grupė.
Planuojama, kad trečioji Laivų apžiūros grupė į operaciją „Sophia“ išvyks 2018 metais.
Lietuva ES operacijoje „Sophia“ dalyvauja nuo 2015 metų. Šiuo metu tarnybą operacijoje tęsia du Lietuvos karininkai Italijos karinio laivyno laive „San Giusto“ dislokuotoje Pajėgų vadavietėje, dar vienas karininkas tarnauja operacijos vadavietėje Romoje.


Lietuva ketina skirti karius dalyvauti minėtoje operacijoje ir 2018–2019 metais.


ES karine operacija „Sophia“ siekiama suardyti neteisėto žmonių gabenimo ir prekybos žmonėmis Viduržemio jūros regiono pietų centrinėje dalyje verslo modelį. Šioje operacijoje dalyvauja 25 ES šalys, jos skiria karinius laivus, orlaivius ir kitus karinius pajėgumus operacijos užduotims atlikti. Šiuo metu operacijoje dalyvauja šeši laivai ir septyni orlaiviai.