Kasmet nuo jūrinių minų valomi pasirinktinai Lietuvos, Latvijos ir Estijos teritoriniai vandenys. Šiemet operacija „Atvira dvasia 2017“ vyks Rygos įlankoje. Aktyvioji jūros išminavimo fazė prasidės rugpjūčio 21 dieną. Operacijoje dalyvaus 15 laivų ir 6 narų komandos iš 10 valstybių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos, Prancūzijos, Norvegijos, Belgijos, Jungtinės Karalystės, Kanados.

Tarptautinės nesprogusios amunicijos paieškos ir sunaikinimo operacijos „Atvira dvasia“ yra tęstinės Baltijos šalių - Lietuvos, Latvijos ir Estijos - pastangos kartu su tarptautiniais partneriais išvalyti šalims priklausantį Baltijos jūros dugną nuo I ir II pasaulinių karų bei pokario laikotarpio likusių jūrinių minų ir kitų sprogstamųjų užtaisų.

Išminavimo operacijomis siekiama sumažinti riziką jūrinei laivybai, žvejybai ir kitai ekonominei veiklai. Šios operacijos Baltijos šalyse rotacijos principu vykdomos kasmet nuo 1997 metų.

2016 m. tarptautinė operacija vyko Lietuvos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje. Per minų paieškos operaciją jūros dugne tais metais išžvalgyta apie 50 kvadratinių jūrmylių (apie 172 kv. kilometrų) dugno ploto ir rasta 18 sprogstamųjų objektų. 17 iš 18 minėtų pavojingų radinių sunaikinta vietoje mažesnio galingumo sprogmenimis. Ieškant nesprogusios amunicijos, taip pat aptikta 29 jūrinių minų inkarai, 2 raketų dalys, 3 mokomosios jūrinės minos ir 3 nuskendusių laivų liekanos.

Nuo 1997 m. Lietuvos vandenyse jau surengta 13 didelio masto tarptautinių išminavimo operacijų, kurių metu buvo padarytos nekenksmingomis 166 jūrinės minos ir kiti sprogstamieji užtaisai, išžvalgytas 1409 kv. jūrmylių jūros dugno plotas. Minėtų operacijų metu jūros dugne taip pat buvo aptikti 13 nuskendusių laivų ir 2 lėktuvų liekanos.