Kovo 8 dieną VTEK vienbalsiai pritarė nutarimui, kad „Seimo nariams yra taikomi didesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniams valstybės pareigūnams ir tarnautojams. Ypatingas Seimo narių konstitucinis statusas pagrindžia visuomenės interesą žinoti apie jų ryšius su verslo subjektais, naudojantis šiems verslo subjektams priklausančiu turtu, šiuo atveju automobiliu. Nes tokia informacija sudaro prielaidas visuomenei stebėti ir kontroliuoti, kad Seimo narys nesinaudotų savo statusu (...) savo ar savo artimų asmenų, kitų asmenų privačiai naudai gauti“.

VTEK nutarimo projekte taip pat pažymima, kad „G. Kildišienės naudojimasis automobiliu, kuris priklauso UAB „Agrokoncernas“, ir moralinė skola UAB „Agrokoncernas“ savininkui už pagalbą įsigyjant automobilį yra asmeninio suinteresuotumo sąvokos elementai ir privataus intereso šaltinis, dėl kurio G. Kildišienei galėjo kilti interesų konfliktas atliekant Seimo narės pareigas“.

„Nei G. Kildišienė tyrimo metu, nei jos įgaliotas atstovas komisijai nepateikė jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių G. Kildišienės privataus intereso nebuvimą ar mažareikšmiškumą“, - rašoma nutarimo projekte.

VTEK pirmininkas Romas Valentukevičius, kuris yra pasakęs savo asmeninę nuomonę šiuo klausimu, nusišalino nuo G. Kildišienės klausimo svarstymo ir jo svarstyme nedalyvavo. Jis išėjo iš salės tuo metu, kai klausimas buvo svarstomas. Komisija pirmininkauti svarstant klausimą paskyrė Virginijų Kanapinską.

„Kadangi buvusi Seimo narė pareigų jau neina, tai - tiesiog reputacijos klausimas, jokios atsakomybės nėra. (...) Pagal įstatymą, žmogus, pažeidęs įstatymo nuostatas, susijusias su deklaravimu, negali vienerius metus būti skatinamas, tai viso labo tiek“, - sakė V. Kanapinskas.

Per posėdį komisijos pirmininkui buvo kilę klausimų dėl to, kad automobilio išperkamosios nuomos sutartis buvo vienintelė tais metais sudaryta sutartis. Juo naudojosi G. Kildišienė būdama Seimo nare. O G. Kildišienei atstovavo advokatas Evaldas Valčiukas, kuris atstovauja ir „Agrokoncernui“, ir jos savininkui Ramūnui Karbauskiui.