„Grupė Seimo narių kreipėsi dėl ekspertinio vertinimo, surinkta daugiau kaip trečdalis Seimo narių parašų, ir valdyba turi prievolę užsakyti ekspertinį vertinimą. Seimo valdyba pavedė pagrindiniam Teisės ir teisėtvarkos komitetui parengti konkurso specifikacijas, ir tada Seimo kanceliarija jau pradeda viešuosius pirkimus“, – BNS sakė Seimo pirmoji vicepirmininkė Rima Baškienė.

Viena grupė parlamentarų prašo ekspertizės dėl projekto, kuriuo pavardžių rašyba lotyniško pagrindo rašmenimis leidžiama paso pagrindiniame puslapyje, kita – dėl alternatyvaus projekto, kuriuo originali pavardžių rašyba būtų leidžiama papildomame paso puslapyje ar kitoje asmens tapatybės kortelės pusėje.

Šiuos du įstatymų projektus svarsto Seimo komitetai.

Vyriausybė pritaria liberaliajai versijai, ji atvertų kelią pavardes dokumentuose rašyti nelietuviškais rašmenimis pagrindiniame paso puslapyje, tokios pozicijos laikosi ir Seimo Žmogaus teisių komitetas.

Tuo metu Užsienio reikalų komitetas w, x ir q pagrindiniame įraše siūlo leisti trimis atvejais: perėmus užsieniečio sutuoktinio pavardę, mišriose šeimose gimusiems vaikams ir Lietuvos pilietybę priėmusiems užsieniečiams, tad įrašas lenkiškais rašmenimis remiantis protėvių pavarde būtų galimas tik papildomame paso puslapyje.

Pagrindinis Teisės ir teisėtvarkos komitetas savo išvados dar nepateikė.

Šiuo metu Lietuvoje galiojantys teisės aktai numato, kad Lietuvos piliečių dokumentuose vardai ir pavardės rašomi lietuviškais rašmenimis.

Seimui yra pateikti du įstatymų projektai dėl asmenvardžių rašymo dokumentuose. Pagal vieną jų, Lietuvos piliečio vardą ir pavardę nelietuviškais rašmenimis būtų galima rašyti pagrindiniame paso puslapyje, jeigu to norintis asmuo pateiktų nelietuviškos pavardės variantą pagrindžiantį šaltinį. Tokią galimybę turėtų ir užsieniečio pavardę po santuokos perėmę lietuviai.

Antrasis projektas numato, kad vardas ir pavardė nelietuviškais rašmenimis turėtų būti rašomi papildomame paso puslapyje arba antrojo tapatybės kortelės pusėje. Vyriausybė šiam projektui nepritarė.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija gegužę paskelbė, kad pagrindiniame dokumento puslapyje asmenvardžiai gali būti rašomi lotyniško pagrindo rašmenimis, jeigu tai asmenys, kurie yra sudarę santuoką su užsienio piliečiais arba tai yra Lietuvos pilietybę įgiję užsieniečiai. Pataisų, kurios leistų ir Lietuvos lenkams pavardes rašyti su w ar x, kalbininkai nevertino, nes, anot jų, iš projekte pateiktų formuluočių neaišku, kokiems asmenims būtų suteikiama teisė vardus ir pavardes rašyti ne lietuvių kalbos rašmenimis ir kiek tokių asmenų būtų.

Originalios pavardžių rašybos lotyniško pagrindo rašmenimis siekia Lietuvos lenkai ir Varšuvos politikai. Originalios rašybos įteisinimo šalininkai teigia, kad jos būtų svarbios ir santuokas su užsieniečiais sudariusioms lietuvėms. Kritikai sako, kad taip būtų sumenkintas konstitucinis valstybinės lietuvių kalbos statusas, gali kilti keblumų skaitant nelietuviškas pavardes.