Praėjo 500 metų nuo tada kai Martynas Liuteris 1517 metais paskelbė savo garsiąsias tezes ir 460 metų nuo pirmojo Sinodo kai 1557 Vilniaus vaivada Mikalojus Radvila Juodasis po Vilniuje vykusių susitikimų Bresto spaustuvėje išleido pirmojo Sinodo protokolą.

Šių sukakčių proga sveikinimo žodžius Sinodo dalyviams ir svečiams perdavė prezidentė Dalia Grybauskaitė, Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis, premjeras Saulius Skvernelis, Seimo nariai Povilas Urbšys, Viktoras Rinkevičius, Audrys Šimas, praėjusios kadencijos Seimo narys Aleksandras Zeltinis. Taip pat rajono meras Valdemaras Valkiūnas.

Sinodą sveikino ir kitos evangelikų Bažnyčios Amerikoje, Jungtinėje Karalystėje, Vengrijoje, Vokietijoje.

Renginį vainikavo iškilmingos pamaldos evangelikų reformatų bažnyčioje, kurioje generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas lygindamas 500 metų reformatų kultūrinį, socialinį ir religinį paveldą su aukštu bokštu tikintiesiems priminė, kaip svarbu esant tame bokšte, išlaikyti tikėjimo paprastumą, nuoširdų asmeninį santyki su Dievu ir Bažnyčia.