Jie pasirašė teikimą, siūlantį tarybai pradėti mero įgaliojimų netekimo procedūrą.

„Pagrindinis, mano nuomone, argumentas, kad meras per daug leidžia sau, savivaliauja ir nesilaiko teismų sprendimų, susitarimų su miesto taryba, vengia tarybos sprendimų ir priima vienasmenius sprendimus“, – BNS ketvirtadienį sakė teikimą pasirašiusi tarybos narė, visuomeninio judėjimo „Už Šiaulius“ atstovė Regina Kvedarienė.

Pats A. Visockas BNS sakė vertinantis tai kaip pasikartojančius tarybos narių bandymus trukdyti darbą bei bandymą atkreipti į save dėmesį.

„Čia yra daugiau sąmoningos destrukcijos negu noro realaus rezultato“, – sakė meras.

Tarybos narių teikime nurodoma, kad meras viršijo savo įgaliojimus priimdamas kai kuriuos potvarkius. Vienas iš minimų atvejų – tarybos narių sprendimu atstatydinto vicemero Domo Griškevičiaus grąžinimas į pareigas, merui sudarant taikos sutartį. Taip pat tarybos nariai mano, kad meras įgaliojimus viršijo paskirdamas tarnybines nuobaudas ugdymo įstaigų vadovams, nors tam taip pat turėjęs gauti tarybos pritarimą.

„Atsižvelgdami į išdėstytus argumentus, siūlome Šiaulių miesto savivaldybės tarybai pradėti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nario - mero Artūro Visocko įgaliojimų netekimo procedūrą“, – rašoma tarybos narių teikime.

Teikimą dėl mero atleidimo pasirašė judėjimo „Už Šiaulius“, liberalų ir „tvarkiečių“ atstovai taryboje.

Projektą teikiantys tarybos nariai nurodo besitikintys, jog klausimas bus svarstomas artimiausiame tarybos posėdyje kitą ketvirtadienį, tačiau meras teigia, kad paskutinę dieną pateikto teikimo laiku užregistruoti negalėtų net ir labai norėdamas.

„Jie visą dokumentaciją paduoda paskutinę dieną, kai aš turiu pasirašyti tarybos darbotvarkę. Net fiziškai neįmanoma parengti šio tarybos sprendimo. Labiau nei akivaizdu, kad čia tiesiog vyksta destruktyvus žaidimas“, – sakė A. Visockas.

Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad opozicija jiems neteisėtais pasirodžiusius veiksmus turėjo apskųsti per mėnesį nuo tada, kai jie buvo atlikti, dabar jie su teikimu akivaizdžiai pavėlavo.

Šiauliuose įtampa tarp tarybos narių ir mero tęsiasi nuo pernai rudens. Meras A. Visockas tuomet prarado daugumą balsų taryboje ir buvo suformuota nauja dauguma. Per pusmetį buvo suformuotos iš viso trys valdančiosios daugumos, pastarąjį kartą apie daugumą, oponuojančią merui, vasarį paskelbė socialdemokratas Justinas Sartauskas, balandį paskirtas savivaldybės vicemeru.

Pernai rudenį suformuotą daugumą sudarė iki tol opozicijoje buvę socialdemokratai, „tvarkiečiai“, „darbiečiai“, judėjimo „Už Šiaulius“ atstovai ir iš buvusios daugumos pasitraukę liberalai. Iš viso – 17 tarybos narių iš 31.

Naujos valdančiosios daugumos reikalavimu iš pareigų buvo atleisti vicemeras Domas Griškevičius ir administracijos direktorius Eduardas Bivainis. D. Griškevičius į vicemero pareigas grąžintas vasario viduryje.

Šiaulių miesto savivaldybei buvo kilusi tiesioginio valdymo ir pirmalaikių rinkimų grėsmė, taryba šią problemą išsprendė laiku paskyrusi naują administracijos direktorių, konservatorių Antaną Bartulį.

Pasak A. Visocko, šiuo metu situacija Šiaulių taryboje yra išsisprendusi, tačiau tai, jo vertinimu, netenkina jo atsistatydinimo siekiančių tarybos narių.

„Ta išsisprendusi situacija leidžia toliau lupinėti visokias korupcines landas ir kai tik kažką pajudini, gauni atgalinę reakciją“, – svarstė A. Visockas.

Pagal Vietos savivaldos įstatymą, mero atstatydinimo procedūrą galima pradėti, jeigu jis sulaužė priesaiką arba nevykdo įstatymuose nustatytų įgaliojimų. Iniciatyvą turi pareikšti ne mažiau kaip trečdalis savivaldybės tarybos narių.

Įteisinus tiesioginius merų rinkimus buvo apsunkinta ir jų pašalinimo procedūra – nebeužtenka tarybos narių balsavimo, būtina Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išvada. Jeigu teismas nusprendžia, kad priesaika nebuvo sulaužyta, įstatymai nepažeisti, atstatydinimo procedūra nutraukiama. Jeigu padaroma priešinga išvada, savivaldybės taryba trijų penktadalių tarybos narių balsų dauguma priima sprendimą, kad meras neteko savo įgaliojimų. Pritrūkus balsų, meras lieka poste.

Tokią procedūrą buvo pradėję Raseinių savivaldybės tarybos nariai, tačiau teismas konstatavo, kad meras priesaikos nesulaužė.