Tyrimas pradėtas kontrolierės iniciatyva pastebėjus informaciją viešoje erdvėje. Jo metu bus vertinama, ar draudimo bendrovės nepažeidė Lygių galimybių įstatymo, kuriame numatyta, kad paslaugų tiekėjai privalo visiems vartotojams sudaryti vienodas sąlygas gauti tokias pačias paslaugas, nepaisant amžiaus.

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė teigia, kad garbingas amžius neturėtų būti priežastis draudimo bendrovėms asmenų nedrausti.

Amžius gali būti vienu iš objektyvių kriterijų vertinant draudimo riziką, tačiau negali būti laikomas pagrindiniu kriterijumi, atsisakant sudaryti draudimo sutartis.

„Suprantama, kad amžius gali lemti kitas aplinkybes, kurios yra ar gali būti priskirtos didesnei rizikai, pavyzdžiui, esami ir prognozuojami susirgimai, sveikatos būklė, kuri su amžiumi prastėja, sergamumas chroniškomis ligomis ir panašiai, tačiau kiekvienu atveju, vyresniam asmeniui išreiškus pageidavimą sudaryti draudimo sutartį, draudimo bendrovės turėtų suteikti išsamią ir aiškią informaciją apie galimą draudimo riziką, bei informuoti apie siūlomą individualų vyresnio amžiaus draudėjo vertinimą“, sako A. Skardžiuvienė.

DELFI rašė, kad rašytoja Vaida Rykštaitė socialiniame tinkle pasidalijo nuoskauda, kad tik viena draudimo agentūra sutiko kelionės draudimu apdrausti jos 81-erių metų močiutę, kuri turi skristi į Havajus pamatyti savo proanūkės. Visos kitos agentūros senyvo amžiaus moteriai neva nurodžiusios, kad močiutė yra tiesiog per sena.