Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijoje antradienį viešėjęs Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis atskleidė savo viziją ir ji skiriasi nuo darbo grupės.

Pagal darbo grupės viziją:

1. Iš pradžių siūlyta prie Vilniaus universiteto (VU) turėtų prisijungti Mykolo Romerio universitetas (MRU), Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) ir Šiaulių universitetas (ŠU). Vėliau nuostata dėl Lietuvos edukologijos universiteto pakito: pasiūlyta patį universitetą jungti prie vieno Kauno universiteto, bet mokytojų rengimą užtikrinti ir Kaune, ir Vilniuje.

2. Kaune turėtų susijungti Kauno technologijos universitetas (KTU), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), Aleksandro Stulginskio universitetas ir Lietuvos sporto universitetas.

3. Vilniuje turėtų išlikti Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU).

4. Klaipėdos universitetas (KU) turėtų specializuotis uostui ir laivybai svarbiose mokslo ir studijų srityse.

Tačiau Seimo pirmininkas V. Pranckietis kiek kitaip regi situaciją nei premjeras ar jo sudarytas darbo grupė.

„Jau vyksta tai, ko Vyriausybė ir siektų, tai yra universitetų iniciatyvų. Tik galbūt tos iniciatyvos ne visada atitinka Vyriausybės matymą arba norus. Aš asmeniškai priimdavau visas iniciatyvas ir į visus įsiklausydavau. Manau, kad galime pasiekti kompromisinio rezultato. O to norėdami mes ir turime eiti tų kompromisų link, kuriuos siūlo universitetai. Vyriausybės priemonių planas yra toks parengtas. Bet mane neramina, kaip jūs ir sakėte, kad ten yra keletas žodžių apie optimizavimo planą. Mums ne optimizavimo planas turėtų būti pateiktas, bet to plano projektas, jis negali būti baigtinis jau dabar. Jei mes kalbame apie universitetų iniciatyvas, turime atsižvelgti ir į jas", - konservatorių frakcijoje aiškino V. Pranckietis.

Pasak Seimo pirmininko, Vytauto Didžiojo universitetas turėtų tapti nacionaliniu universitetu, veikiančiu visoje Lietuvos teritorijoje.

Kaune esantis Vytauto Didžiojo universitetas siekia susijungti su Lietuvos edukologijos universitetu Vilniuje. Prie šių nori jungtis Aleksandro Stulginskio universitetas. Į šią puokštę nori įšokti ir Šiaulių universitetas.

V. Pranckiečio manymu, jei prie šio darinio norės prisijungti ir Lietuvos sporto universitetas, tuomet tai bus puiki iniciatyva iš apačios.

Tačiau Seimo pirmininkas nieko nenorėjo kalbėti apie universitetus Vilniuje, nes šie nėra pareiškę savo iniciatyvų.

Seimo narys Mantas Adomėnas klausė, kokiu pagrindu V. Pranckietis teikia iniciatyvas ir kodėl priešinasi ekspertų išvadoms. Pasak parlamentaro, keista kai vienoje valdančiojoje koalicijoje atsiranda kelios iniciatyvos.

„Ar tai nerodo, kad nėra politinės valios imtis pertvarkos, o yra tik noras padėtis universitetams išlaikyti status quo", klausė M. Adomėnas.

V. Pranckietis sako, kad kaip tik yra labai gerai, jei iniciatyva atsiranda iš apačios, tai yra iš universitetų.

„Man pačiam buvo kaip stebuklas, kad atsiranda universitetai, kurie kalba apie tą patį" - aiškino Seimo pirmininkas.

Andrius Kubilius irgi nesuprato, kaip toliau vyks reforma: „Iš jūsų kalbos aš supratau, kad tą Vyriausybės nutarimą, kurį ji atsiuntė į Seimą, reikia padėti į archyvą ir jo net nebesvarstyti. Nes jo svarstymas ir priėmimas klausantis jūsų būtų visiška loginė nesąmonė. Ką mes ten turime nutarti, jeigu tame nutarime pasakyta, kas su kuo turi jungtis, o jūs sakote, kad jungsis visiškai kitaip".

„Į stalčių dėti to plano nereikia, nes ten aiškiai surašytos datos, aiškiai surašyti pageidavimai. Bet jie turėtų atliepti ir universitetų pageidavimą. Ten turėtų būti kaip projektas, o ne galutinis modelis", - sako V. Pranckietis.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 14 valstybinių universitetų bei kelios dešimtys kolegijų.