Vadovavimą vienintelei Lietuvoje aukštajai karinei mokyklai trečiadienį jis perims iš pulkininko Raimundo Matulio. Jis Karo akademijos viršininku buvo dvejus metus.

Iki šiol A.Vaičeliūnas ėjo Krašto apsaugos ministerijos generalinio inspektoriaus pareigas.

„Siekiame didinti gerai parengtų, motyvuotų ir aukštos kvalifikacijos karininkų skaičių Lietuvoje. Tam būtina moderni aukštoji karininkų rengimo mokykla, kuri būtų pajėgi konkuruoti su populiariausiomis šalies aukštosiomis mokyklomis – tai yra svarbiausias uždavinys, keliamas naujajam Lietuvos karo akademijos vadovui“, – pranešime sakė krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis.

Karo akademija yra vienintelė mokymo institucija šalyje, rengianti karininkus Lietuvos kariuomenei, o savo studentams suteikianti kariūno statusą. Jos absolventai kartu su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu gauna būrio vado kvalifikaciją ir pirmąjį karininko - leitenanto - laipsnį.

Būsimasis jos vadovas, vienas Lietuvos kariuomenės kūrėjų A.Vaičeliūnas tarnybą pradėjo 1991 metais. 1996 metais baigė studijas Bundesvero generalinio štabo vadų akademijoje Vokietijoje ir buvo paskirtas eiti sausumos pajėgų brigados „Geležinis Vilkas“ štabo viršininko pareigas. Vėliau jis vadovavo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijai ir tarptautiniam Baltijos gynybos koledžui Estijoje.

A.Vaičeliūnas taip pat vadovavo kariuomenės Jungtiniam štabui, buvo deleguotas į NATO Vyriausiąją sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietę (SHAPE). Jis turi magistro laipsnį.