Buvusi Kalėjimų departamento vadovė Živilė Mikėnaitė BNS atsisakė komentuoti trečiadienį paskelbtas patikrinimų išvadas, o į teisėsaugą dėl pažeidimų Kauno tardymo izoliatoriuje besikreipusi įstaigos buhalterė Rasa Kazėnienė sakė nesitikėjusi tokio nustatytų pažeidimų masto.

A.Venclovas BNS nurodė, kad kai kurių Kauno tardymo izoliatoriaus darbuotojų atžvilgiu bus inicijuoti tarnybiniai patikrinimai.

„Bus sudaryta nauja komisija. Pradžioje, manau, mes nustatysime tuos asmenis ir jų atžvilgiu atliksime tarnybinius patikrinimus“,- sakė pareigūnas.

„Tie žmonės, kurie prisidėjo prie šitos netvarkos, jie visi bus išaiškinti ir įvertinti“, - teigė A.Venclovas.

Taip jis kalbėjo Teisingumo ministerijai ir Viešųjų pirkimų tarnybai trečiadienį pristačius patikrinimų izoliatoriuje išvadas.

Pirko iš su darbuotojais susijusių įmonių

Teisingumo ministrė Milda Vainiutė dėl išvadose nurodytų su lėšų naudojimu, viešaisiais pirkimais ir netinkamu vadovavimu susijusių šiurkščių pažeidimų atleido prieš kelis mėnesius nuo pareigų nušalintą izoliatoriaus vadovą Edvardą Kviatkauską.

Tarnybinį patikrinimą Kauno tardymo izoliatoriuje atlikusios Teisingumo ministerijoje sudarytos komisijos vadovė Simona Mesonienė sakė, kad daugiausia tyrimo medžiagos sudaro viešųjų pirkimų pažeidimai ir viešųjų bei privačių interesų derinimo problemos.

„Komisija nustatė, kad buvo priimami šališki ir neskaidrūs sprendimai, palankūs (buvusios Kalėjimų departamento vadovės) Živilės Mikėnaitės artimiems asmenims ir su jais susijusioms įmonėms“, - kalbėjo pareigūnė.

Ji nurodė, kad tarnybinio patikrinimo metu buvo nustatytas įmonių tinklas, pelnęsis tik iš Kauno tardymo izoliatoriaus užsakymų.

Vykdydama tyrimą, Viešųjų pirkimų tarnyba patikrino 2015 metų pirkimą dėl suimtųjų ir nuteistųjų maitinimo. Jį laimėjo įmonė „Niklita“.

Besiremdama Registrų centro informacija Viešųjų pirkimų tarnyba nustatė, kad vienintelis „Niklitos“ akcininkas yra Valdas Kukta, galimai susijęs su izoliatoriaus Ūkio skyriaus vedėju Pranu Vaškiu. Pastarasis yra Kauno tardymo izoliatoriaus viešųjų pirkimų komisijos narys ir pirmininkas.

Anot VPT, V.Kukta yra ir įmonės „Vipita“ akcininkas, o šios įmonės bendrasavininku 2013 - 2015 metais buvo ir P.Vaškys.

Viešųjų pirkimų tarnyba nustatė ir daugiau atvejų, kai izoliatoriaus skelbtus viešuosius konkursus laimėdavo su izoliatoriaus darbuotojais, jų giminėmis ar pažįstamais susijusios įmonės.

Kauno tardymo izoliatorius 2015 metais apklausos būdu iš įmonės „TIS“ už 13 tūkst. eurų nupirko komunalinių atliekų vežimo paslaugas. Vykdydamas pirkimą apklausos būdu izoliatorius iš viso kreipėsi į tris iš aštuonių siūlomų tiekėjų, o atsakymą pateikė vienintelė bendrovė „TIS“. „Vipita“, kurios bendrasavininkas anksčiau buvo P.Vaškys, yra „TIS“ akcininkė. Iš šios įmonės izoliatorius taip pat 2014 metais įsigijo šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo paslaugą daugiau nei triskart brangiau, nei iš pradžių planavo.

VPT taip pat nustatė įvairių pažeidimų viešuosiuose pirkimuose, kuriuos laimėdavo įmonė „Globinta“. Anot tarnybos, šios įmonės vadovas galimai yra susijęs giminystės ryšiais su izoliatoriaus ūkio skyriaus sandėlio vedėja.

R.Kazėnienė: „Man šokas“

Kauno tardymo izoliatorius jau anksčiau atliko tarnybinį patikrinimą dėl Ūkio skyriaus vedėjo P.Vaškio. Jis buvo sustabdytas, kol vyko tyrimai Teisingumo ministerijoje ir Viešųjų pirkimų tarnyboje.

Laikinasis izoliatoriaus vadovas A.Venclovas žada, kad šis patikrinimas artimiausiu metu taip pat bus atnaujintas.

Jis teigė, kad įkalinimo įstaigoje jau imtasi sisteminės teisinės bazės pertvarkos, kad būtų skaidriau vykdomi viešieji pirkimai ir tvarkomi dokumentai. Pasak pareigūno, izoliatoriuje iš pagrindų jau yra pakeista Viešųjų pirkimų komisija.

Teisingumo ministrė sakė, kad dėl Kauno tardymo izoliatoriuje nustatytų pažeidimų būtų atleista ir buvusi Kalėjimų departamento vadovė Živilė Mikėnaitė, tačiau ši jau atsistatydino prieš kelias savaites.

Pati Ž.Mikėnaitė ministerijos ir Viešųjų pirkimų tarnybos išvadų nekomentavo. Ji BNS trečiadienį nurodė dar nesanti su jomis susipažinusi ir neskaičiusi apie jas žiniasklaidoje.

Institucijos patikrinimus Kauno tardymo izoliatoriuje ir Kalėjimų departamente atliko, kai Specialiųjų tyrimų tarnyba jai persiuntė duomenis nurodytus izoliatoriaus buhalterijos vadovės R.Kazėnienės pareiškime.

R.Kazėnienė BNS teigė, kad patikrinimo rezultatai „pranoko visus lūkesčius“.

„Į teisėsaugą kreipiausi nuvokdama didžiąją dalį šio tyrimo rezultatų, tačiau kad mes esame tokie supuvę ir tarnaujame tik siauram verslininkų ir valdininkų ratui, o ne valstybei, čia man yra šokas“, - sakė pareigūnė.

„Labai sveikinu atlikusius tyrimą. Jie parodė, kad mes esame įgalūs ir galime parodyti, kaip yra iš tiesų, o ne dangstytis“, - pridūrė ji.

Teisėsauga dėl piktnaudžiavimo Kauno tardymo izoliatoriuje šiuo metu taip pat atlieka ikiteisminį tyrimą. Jame Ž.Mikėnaitė buvo apklausta kaip specialioji liudytoja.