Atlikti kitų teatrų patikrinimą VTEK nusprendė, kai trečiadienį paaiškėjo, jog 11 administracinius įgaliojimus turinčių Lietuvos operos ir baleto teatro (LNOBT) darbuotojų nėra pateikę deklaracijų. VTEK dėl to pradėjo tyrimą.

Į komisijos akiratį pateko Lietuvos nacionalinis dramos teatras, Nacionalinis Kauno dramos teatras, Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras, Kauno valstybinis lėlių teatras, Kauno valstybinis muzikinis teatras, Klaipėdos dramos teatras, Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, Lietuvos rusų dramos teatras, Valstybinis jaunimo teatras, Valstybinis Šiaulių dramos teatras, Valstybinis Vilniaus mažasis teatras ir Vilniaus teatras „Lėlė“.

VTEK nustatė, kad deklaracijų pagal einamas pareigas iki šiol nėra pateikę dviejų teatrų direktoriai: Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro vadovas Linas Zaikauskas bei Tomas Juočys, vadovaujantis Klaipėdos dramos teatrui. Šios prievolės nesilaiko ir septyni teatrų vadovų pavaduotojai: Faustas Latėnas (Valstybinis Vilniaus mažasis teatras), Viktoras Karpušenkovas (Valstybinis jaunimo teatras), Donatas Petrakovas (Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras), Egidijus Tamošiūnas (Kauno valstybinis lėlių teatras), Rimantas Lekavičius (Kauno valstybinis muzikinis teatras), Jurgita Skiotytė-Norvaišienė (Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras) bei Albertas Ožalinskas (Valstybinis Šiaulių dramos teatras).

VTEK taip pat atkreipė dėmesį, kad dalis deklaracijų, nors ir pateiktos, tačiau dėl galbūt netikslaus deklaravimo nėra prieinamos viešai. Tarp tokių buvo Kauno dramos teatro generalinio direktoriaus Egidijaus Stanciko ir trijų teatrų vadovų pavaduotojų deklaracijos: Justino Prusevičiaus (Valstybinis jaunimo teatras), Astos Monstavičienės (Klaipėdos dramos teatras) bei Irinos Karlonas (Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras).

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas numato, kad biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų deklaracijų duomenys yra vieši ir nustatyta tvarka skelbiami VTEK interneto svetainėje.

VTEK perdavė įvertinti šiuos duomenis Kultūros ministerijai, ji turėtų priimti sprendimus dėl Panevėžio ir Klaipėdos teatrų vadovų pareigų nevykdymo. Ministerijos prašoma patikrinti teatrų vadovų pavaduotojų ir kitų darbuotojų, turinčių adminstravimo įgaliojimus, privačius interesus, išvadas prašoma pateikti iki gegužės 22 dienos.