Kandidatams į Registrų centro vadovus keliamas reikalavimas turėti ne mažesnę kaip penkerių metų vadovaujamo darbo ir ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį informacinių išteklių valdymo, strateginio planavimo ir valdymo, teisės, ar finansų srityse. Iš pretendentų taip pat reikalaujama turėti magistro laipsnį.

Vienas bendrųjų reikalavimų – kandidatas neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko valstybės įmonės Registrų centro auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju.

Atsistatydinęs Registrų centro vadovas Kęstutis Sabaliauskas nedirba nuo praėjusios savaitės. Laikinuoju įmonės vadovu tapo direktoriaus pavaduotojas Arvydas Bagdonavičius.

Anot pranešimo, teisingumo ministrė Milda Vainiutė pavedė laikinajam vadovui pradėti įgyvendinti permainas, numatytas Registrų centro veiklos audito išvadose. Valstybės įmonė turi peržiūrėti teikiamas komercines paslaugas ir jų įkainius.

Turi būti įvertinta, kaip efektyviai įmonė panaudoja turimą nekilnojamąjį turtą ir atsisakyti perteklinių patalpų. Taip pat turi būti peržiūrėtas vadovaujančių pareigybių ir darbuotojų skaičius.

Kandidatai vadovauti Kalėjimų departamentui privalo turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo krypties išsilavinimą.

Taip pat yra privaloma ne mažesnė kaip trejų metų vadovaujamo darbo ir ne mažesnė kaip trejų metų darbo viešojo administravimo, vadybos, socialinio darbo srityje arba bent trejų metų teisinio darbo ar profesinės karo tarnybos patirtis.

Kalėjimų departamento direktorė Živilė Mikėnaitė atsistatydino praėjusią savaitę. Ji buvo apklausta kaip specialioji liudytoja vykstant ikiteisminiam tyrimui dėl galimo piktnaudžiavimo Kauno tardymo izoliatoriuje. Šiai įstaigai Ž.Mikėnaitė vadovavo 2011 - 2015 metais.

Dėl padėties Kauno tardymo izoliatoriuje Teisingumo ministerija atlieka tarnybinį patikrinimą. Jis turėtų būti pabaigtas šią savaitę.