Taip pirmadienį paskelbė Vilniaus apygardos administracinis teismas, atmetęs kariūno skundą kaip nepagrįstą.

DELFI jau rašė apie buvusio kariūno istoriją: prieš pat studijų baigimą jis negavo teisės dirbti su įslaptinta informacija ir buvo pašalintas iš prestižinės akademijos. Vyras teisinosi, kad visa tai – dėl prisipažinimo dar mokyklos laikais su draugais rūkius „žolę“. Karo akademija iš itin puikius mokymosi rezultatus demonstravusio studento iš pradžių reikalavo už studijas susimokėti per 21 tūkst. eurų, tačiau vėliau šią sumą sumažino iki 7980 eurų.

Vyras teismo prašė grąžinti jį studijuoti į akademiją ir atšaukti įpareigojimą padengti studijų išlaidas.

Įkliuvo dėl „daugkartinio narkotikų vartojimo“

„Pareiškėjas manė ir nurodė tokius argumentus: kad jam, kaip kariūnui, nėra taikomas Krašto apsaugos sistemos organizavimo įstatymas, todėl teisė dirbti su įslaptinta informacija nėra būtina, kad ji nebuvo numatyta tuo metu, kada pareiškėjas priimtas į akademiją.

Tačiau teismas su šiais argumentais nesutiko – mano, kad pareiškėjas per daug formaliai siaurina kariūno statusą, nes įstojęs į akademiją pareiškėjas davė priesaiką, akademija yra sudėtina krašto apsaugos sistemos dalis, pareiškėjas, būdamas kariūnu, paklūsta nustatytiems reikalavimams, jam taikomas drausmės statutas, todėl tiek kariūnui, tiek ir profesinės karo tarnybos kariams minėto įstatymo reikalavimai yra taikomi“, – žurnalistams sprendimo priežastis aiškino teisėja Iveta Pelienė.

Ji akcentavo, kad pagal akademijos statutą asmenys, kurių tikrinimas dėl teisės dirbti su įslaptinta informacija nutrauktas, šalinami iš akademijos.

Teismas nepriėmė nagrinėti kariūno prašymo panaikinti įsakymą, kuriuo nutraukta jo tikrinimo procedūra dėl teisės susipažinti ir dirbti su įslaptinta informacija. Skundas nepriimtas, nes praleistas įstatymo nustatytas terminas.

Teisėja Iveta Pelienė

Teisėja įvardijo priežastį, kodėl kariūnas negavo teisės dirbti su slapta informacija. „Pagal byloje turimus duomenis, kaip nurodo pats pareiškėjas ir kaip yra konstatuota įsakyme, kurio mes nenagrinėjome, tai buvo daugkartinis narkotinių medžiagų vartojimas ir, kaip nurodo pareiškėjas, jis truko iki 2014 m. pabaigos, tai reiškia, jau ir tuo metu, kai jis studijavo“, – aiškino teisėja. Kariūnas akademijoje studijuoti pradėjo 2012 m.

Kaip rašoma teismo sprendime, kariūnas pripažino rūkydamas marihuaną elgęsis neatsakingai. Kariūnas nurodė stodamas į akademiją nebuvęs instruktuotas, kad silpnų narkotinių medžiagų vartojimas turės tokią didelę įtaką tolesnei tarnybai. Jis pažymėjo, jog šių narkotinių medžiagų vartojimo atvejai buvo „atsitiktiniai tik savo draugų kompanijoje atostogų metu“, o nuo 2014 m. pabaigos to atsisakęs visiškai.

Patikrino per vėlai

Kariūnas teisme įrodinėjo, kad pagal akademijos statutą sprendimas dėl teisės dirbti su slapta informacija turėjo būti priimtas dar iki antrojo kurso pradžios, o jo atveju patikrinimas atliktas tik trečiame kurse.

Teismas sutiko, kad Karo akademija kariūną patikrino per vėlai ir dėl to didėjo išlaidos. „Teismas iš esmės būtų sutikęs su šiuo pareiškėjo argumentu, tačiau jau nagrinėjimo metu įsakymo dalis dėl išlaidų priteisimo buvo patikslinta, išlaidų suma buvos sumažinta ir iš esmės atitiko išlaidas už vienerius mokslo metus“, – aiškino teisėja.

Taigi nors patikrinimas neatliktas laiku, iki antrų studijų metų pradžios, tačiau akademija prašė išlaidas atlyginti tik už vienerius studijų metus. Pasak teisėjos, iš esmės pažeidimas buvo, bet tai kariūnui neturėjo finansinių pasekmių.

Kariūnas teisme taip pat įrodinėjo, kad teisė dirbti su slapta informacija nesuteikta dar dviem studentams, tačiau šiems leista baigti studijas, po kurių jie išleisti į atsargą. Minėtų asmenų nereikalauta susimokėti už studijas.

Teisėja I. Pelienė paaiškino, kad kariūnas studijavo pagal 5 metus trukusią programą, o byloje minimų asmenų studijos truko 4 metus. Minėti asmenys negavo leidimo jau po to, kai studijas baigė, o kariūnui studijuoti buvo likę dar metai.

Sprendimas dar gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiam administraciniam teismui.

Advokatė: mes jau laimėjome

Pareiškėjo advokatė Gitana Gudaitė sako, kad sprendimas greičiausiai bus skundžiamas.

Pirmiausia G. Gudaitė kelia klausimą dėl priteistos sumokėti sumos – jos skaičiavimais, 7980 eurų yra per didelis mokestis už vienerius studijų metus. Ji primena, kad už ketverius studijų metus iš pradžių prašyta 21 tūkst. eurų.

G. Gudaitė sako, kad kreipimasis į teismą jau yra laimėjimas nuo to momento, kai Karo akademija prašomą atlyginti sumą sumažino tris kartus.

Gitana Gudaitė
Foto: Asmeninio albumo nuotr.

„Teismas pripažino, kad akademija turėjo patikrinimą atlikti iki 2 kurso pradžios, šiuo atveju padarė iki 5 kurso pradžios. Bylos nagrinėjimo metu buvo gražus ir teisingas teisėjo klausimas, užduotas ministerijos atstovams – įstatymas suteikia teisę žaisti su jaunu žmogumi vienerius metus – pirmame kurse. Ką valstybė daro dar trejus metus, jeigu patikrinimą baigė iki 5 kurso pradžios?“, – kalbėjo G. Gudaitė.

Advokatė taip pat sako, kad yra skirtumas, kada jaunas žmogus pašalinamas po pirmo kurso ir prieš akis dar turi visą gyvenimą, valstybės finansuojamoje vietoje gali siekti kito išsilavinimo.

„O šiuo atveju jis ketverius metus mokosi ir neturi jokio išsilavinimo, darbo ir dar yra įpareigotas sugrąžinti 21 tūkst. eurų. Kaip tokioje situacijoje atsidūręs jaunas žmogus turėtų pasijauti ir kaip iš viso įvykdyti tokį reikalavimą?“, – klausia advokatė.

G. Gudaitė taip pat užtikrino, kad be prisipažinimo už marihuanos vartojimą nebuvo jokių kitų priežasčių, dėl kurių kariūnui nesuteikta teisė dirbti su slapta informacija. Ji akcentuoja, kad akademijoje nuolat tikrinama sveikata, fiziniai kariūno duomenys visada buvo puikūs. Be to, kariūnas prieš pat pašalinimą iš akademijos siųstas į tarptautines pratybas Turkijoje.