Tokią išvadą padarė Druskininkuose išrinkto Seimo nario „valstiečio“ Zenono Streikaus kreipimąsi ir Generalinės prokuratūros persiųstą grupės Druskininkų savivaldybės tarybos narių pareiškimą išnagrinėjusi Aplinkos ministerija.

Ministerija taip pat nurodo, kad neturi teisinio pagrindo kreiptis į teisėsaugą dėl Palangos savivaldybės priimtų sprendinių, kuriais reglamentuota kurorto plėtra ir statybos.

Kaip pažymima rašte, statybos antrojoje kurortinėje zonoje (o tokia yra visas Palangos miestas) vykdytos ir vykdomos prisilaikant miesto Bendrojo plano reikalavimų, ir pažeidimų, išduodant tiek statybos leidimus, tiek kitus dokumentus, reglamentuojančius kurorto plėtrą, ministerija neįžvelgia.

„Ar Druskininkų meras Ričardas Malinauskas dabar išdrįs viešai atsiprašyti palangiškių?“ – klausia Palangos savivaldybės meras Šarūnas Vaitkus.

Ričardas Malinauskas

Politikas neslepia savo įtarimų, esą „Palangos variantas“ tiek Druskininkų savivaldybės tarybos narių, tiek šiame kurorte išrinkto Seimo nario „valstiečio“ Z. Streikaus buvo pasirinktas kaip „galima Vijūnėlės dvaro gelbėjimo operacija“.

Gyvenamuoju namu Druskininkuose, žiniasklaidos praminto Vijūnėlės dvaru, oficialiai priklausančiu vienai Kauno verslininkų šeimai, jo statybomis ir jų įteisinimu yra ypatingai suinteresuotas Druskininkų savivaldybės meras R. Malinauskas. Plačiai kalbama, esą šis namas faktiškai priklauso pačiam R. Malinauskui.

Generalinė prokuratūra teismuose šiuo metu gina viešąjį interesą, siekdama panaikinti Druskininkų savivaldybės ir kitų valstybinių isntitucijų išduotus sprendinius, kuriais buvo įteisinta didžiulio gyvenamojo namo Druskininkų miesto centre, ant Vijūnėlės ežero kranto, kurortinėje zonoje statybos.

„Išgalvotas R. Malinausko ir (Druskininkų savivaldybės) tarybos narių skundas, siekiant sukelti viešą skandalą prieš Palangą ir tokiu būdu galimai apginti Vijūnėlės dvarą, pastatytą parke prie vandens telkinio, subliuško. Palangoje nieko griauti nereikės, netgi ir V. Landsbergio namo, nes jis pastatytas teisėtai“, - sako Palangos meras, Druskininkų politikų ir šiame kurorte išrinkto Seimo nario Z. Streikaus veiksmus pavadinęs „Vijūnėlės gelbėjimo operacija“.

„Aplinkos ministerija patikrino prie Druskininkų savivaldybės Skundo papildomai pridėtų dalies Palangos miesto savivaldybės institucijų priimtų sprendimų dėl detaliųjų planų patvirtinimo teisėtumą ir nenustatė jokių neatitikimų Teritorijų planavimo įstatymui ar kitiems teritorijų planavimą reglamentuojantiems teisės aktams (tikrinti detalieji planai, kurie patvirtinti ne vėliau kaip prieš 2 metus). Šiems minimiems ir patikrintiems detaliesiems planams išduoti Inspekcijos Klaipėdos skyriaus Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktai su teigiama patikrinimo išvada. Taip pat minėti sprendimai dėl detaliųjų planų tvirtinimo neprieštarauja aukštesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentams. Atsižvelgiant į tai, kad išnagrinėtų detaliųjų planų sprendiniai, mūsų nuomone, nepažeidžia Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų, taip pat atitinka Palangos bendrojo plano sprendinius, neturime teisinio pagrindo kreiptis į teismą dėl minėtų detaliųjų planų ir pagal juos atliktų statybų teisėtumo“, - teigiama aplinkos viceministrės Rėdos Brandišauskienės pasirašytame rašte.

Į Generalinę prokuratūrą dėl galimai neteisėtų statybų Palangoje grupė merui R. Malinauskui lojalių Druskininkų savivaldybės tarybos narių kreipėsi šių metų sausį – iš karto po to, kai teismas priėmė sprendimą nugriauti vadinamąjį Vijūnėlės dvarą.

Tuo pat metu į Aplinkos ministeriją dėl to paties kreipėsi ir Druskininkuose išrinktas Seimo narys „valstietis“ Z. Streikus.

Tuomet R. Malinauskas Vilniuje inicijavo spaudos konferenciją, kurioje, prisidengdamas viešuoju interesu, abejojo Palangos mieste esančių statybų teisėtumu. Esą Vijūnėlės statybos savo pobūdžiu prilygsta ir vykstančioms statyboms Palangoje, tad jei teismas įpareigojo griauti dvarą Druskininkuose, turi būti griaunami ir apie 200 gyvenamųjų namų ir kitų statinių ir Palangoje.

„Viešasis interesas Palangoje, kurios bendrajame plane yra nustatyta konkreti kurorto apsaugos zonos antroji juosta, neginamas dėl to, kad Palangos miesto teritorijoje gyvenamuosius namus yra pasistatę visuomenei plačiai žinomi politikai, tokie kaip Vytautas Landsbergis“, - tuomet argumentavo savo skundą prokurorams R. Malinauskas ir kiti Druskininkų politikai, konservatorių patriarcho pavardės paminėjimu suponuodami užuominą į tai, kad Palangos meras Šarūnas Vaitkus yra Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos narys, o Seimo narys Gabrielius Landsbergis vadovauja šiai politinei partijai, kurios Garbės pirmininku yra buvęs Aukščiausiosios Tarybos (Atkuriamojo Seimo) pirmininkas Vytautas Landsbergis.