Pasak šalies vadovės, šiandien Europai patiriant daugybę iššūkių ir keičiantis nusistovėjusiai geopolitinei tvarkai, esminis Lietuvos uždavinys - tinkamai pasinaudoti nauja dinamika savo valstybės ir jos žmonių interesų gynimui.

Susitikime daug dėmesio skirta - ES ateities klausimams. Prezidentės teigimu, Romoje kovo pabaigoje 60-metį minėsiančiai Bendrijai pokyčiai šiandien yra būtini. ES susiduria su migracijos krize, daugelyje valstybių prieš rinkimus jaučiamas populistinių jėgų stiprėjimas, vyksta pasirengimas "Brexit" deryboms. Būtina kuo greičiau sutarti dėl Bendrijos modelio, kuris užtikrintų efektyvų jos funkcionavimą ir padėtų atkurti žmonių pasitikėjimą Europa.

Tačiau, prezidentės teigimu, Lietuva pasisako prieš bet kokį ES sutarčių keitimą. Lisabonos sutartis numato daug instrumentų, kaip stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą. Todėl būtina juos tinkamai išnaudoti.

Aptariant pasirengimą artėjančioms "Brexit" deryboms, šalies vadovė pabrėžė, jog Lietuva visomis išgalėmis sieks apsaugoti Jungtinėje Karalystėje gyvenančių lietuvių interesus.

Susitikime taip pat kalbėta apie Rusijos keliamą grėsmę regiono ir visos Europos saugumui - Kaliningrado militarizaciją, "Iskander" raketų perdislokavimą, puolamojo pobūdžio pratybas "Zapad 2017", kibernetines atakas, bandymus daryti įtaką demokratiniams Vakarų valstybių rinkimams, skleidžiamą melą ir dezinformaciją.

Prezidentės teigimu, tolesnis NATO gynybos stiprinimas - šiuo metu vienas svarbiausių prioritetų. Lietuvos interesas - spartinti Aljanso sprendimų priėmimo procesą.

Pasak šalies vadovės, geopolitinei įtampai neslopstant, akivaizdu, jog ir pati Europa privalo stiprinti savo gynybą. Tačiau tai turi būti daroma ne dubliuojant, o papildant NATO, ypač kovos su nekonvencinio karo grėsmėmis srityje.

Prezidentė taip pat pakartojo, kad Lietuva tvirtai remia Ukrainos ir Gruzijos europinės integracijos siekį. Būtina spartinti ES ir Ukrainos laisvosios sutarties ratifikavimo procesą. Balandį įsigaliosiantis bevizis režimas su Gruzija prisidės skatinant artimesnius šios valstybės ryšius su ES.