Politikai turėtų sudaryti komisiją, kuri tirtų iniciatorių pateiktus kaltinimus keturiems tarybos nariams, ir nustatyti terminą, iki kada komisija privalėtų pateikti išvadą.

Praėjusią savaitę surinkti būtini trečdalio – 11-os – tarybos narių parašai dėl Justino Sartausko, Denio Michalenko, Aurimo Lanko ir Alfredo Lankausko įgaliojimų nutraukimo prieš laiką.

Socialdemokratas, judėjimo „Už Šiaulius“, liberalas ir „tvarkietis“ kaltinami sulaužę priesaiką.

Pasak iniciatorių, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos darbas tapo nebeįmanomas dėl grupės tarybos narių destruktyvios veiklos sabotuojant tarybos posėdžius.

Rašte pateikiami faktai, kai minėti politikai sugriovė kvorumą ir reikėjo nutraukti tarybos posėdžius nepriėmus sprendimų.

„(...) pasiskelbusios daugumos tarybos narių grupė sabotuoja Šiaulių miesto savivaldybės veiklą ir tokiu būdu faktiškai atsisako vietos savivaldos įstatyme nustatytų pareigų, o tuo pačiu laužo tarybos nario priesaika prisiimtus įsipareigojimus“, – teigiama dokumente.

Anot jo, J. Sartausko, D. Michailenko, A. Lanko ir A. Lankausko „tyčinis posėdžių žlugdymas, kitų asmenų kurstymas, skatinimas ir organizavimas vykdyti destruktyvią veiklą laikytinas ne tik formaliu Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio nevykdymu, bet ir šiurkščiu įstatyme nustatytos pareigos pažeidimu“ – atsisakymu vykdyti savivaldybės tarybos nario funkcijas piktnaudžiaujant asmeniniais interesais.

Atsižvelgus į tokio elgesio pobūdį, atlikimo aplinkybes, sistemingumą, jį siūloma laikyti priesaikos sulaužymu.

Minėti tarybos nariai atmeta miesto mero Artūro Visocko ir jo rėmėjų kaltinimus, vadindami šią iniciatyvą agonija.

Mat meras nuo rudens taryboje nebeturi daugumos palaikymo.

Šiuo metu daugumą sudaro 16 tarybos narių iš judėjimo „Už Šiaulius“, socialdemokratų, liberalų ir „Teisingumo“ frakcijų. Taryboje yra 31 narys.

Vietos savivaldos įstatymas numato, kad savivaldybės tarybos nario įgaliojimus nutraukti galima dėl priesaikos sulaužymo arba įstatymuose nustatytų įgaliojimų nevykdymo.

Teikimą tarybai pradėti įgaliojimų netekimo procedūrą turi teisę ne mažiau kaip trečdalis tarybos narių.

Gavusi tokį teikimą savivaldybės taryba kitame posėdyje, bet ne vėliau kaip per mėnesį turi sudaryti komisiją pateiktiems faktams ištirti ir nustatyti terminą, iki kada ji pateiks išvadą.

Jeigu komisija nutaria, kad nėra pagrindo naikinti tarybos nario įgaliojimų, procesas tuo ir baigiasi.

Jeigu vis dėlto pagrindas apkaltai įžvelgiamas, privalu kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, kad šis įvertintų, ar tarybos narys sulaužė priesaiką nevykdė įstatymuose nustatytų įgaliojimų.

Jeigu ir teismas patvirtina, kad priesaika buvo sulaužyta ar nevykdyti įgaliojimai, savivaldybės taryba trijų penktadalių balsų dauguma priima sprendimą, kad tas tarybos narys neteko savo įgaliojimų.

Jeigu neužtenka balsų tokiam sprendimui, tarybos narys gali toliau eiti pareigas.

Be to, šią savaitę Šiauliams vėl gali būti priminta apie tiesioginio valdymo įvedimo grėsmę.

Mat kovo 3 dieną sueis dviejų mėnesių terminas, kai miestas neturi nuolatinio administracijos vadovo.

Tiesioginio valdymo įstatymas numato, kad du mėnesius nepaskyrus vicemero ar administracijos vadovų savivaldybėje gali būti įvedamas tiesioginis valdymas.

Sprendimą dėl tiesioginio valdymo, kuris gali trukti iki pusmečio, priima Seimas, jis taip pat nustato naujų rinkimų į savivaldybės tarybą datą.