Administracijos direktoriaus paskyrimo klausimas ne pirmą kartą įrašomas į tarybos posėdžio darbotvarkę, bet merui Artūrui Visockui neturint daugumos palaikymo jis vis nėra priimamas.

Susiformavusi nauja dauguma Šiaulių miesto savivaldybės taryboje gruodžio 19 dieną atleido iš pareigų tuometinį administracijos direktorių Eduardą Bivainį ir vicemerą Domą Griškevičių.

Laikinai eiti administracijos vadovės pareigas pavesta direktoriaus pavaduotojai Giedrei Mendozai Herrerai.

D. Griškevičius teismo sprendimu nuo praėjusio penktadienio grąžintas į Šiaulių vicemero pareigas.

Šiaulių apygardos administracinis teismas patvirtino taikos sutartį tarp savivaldybės ir D. Griškevičiaus dėl grąžinimo į pareigas.

Tačiau šia sutartimi nepatenkinta opozicinė dauguma, kurios iniciatyva vicemeras buvo atleistas.

Jos atstovai žadėjo taikos sutartį skųsti Vyriausiajam administraciniam teismui.

Užsitęsus politinei krizei Šiaulių savivaldybės taryba šių metų sausio 11 dieną buvo priėmusi nutarimą panaikinti vieno iš dviejų vicemerų pareigybę. Mat Šiaulių vicemero pareigas ėję Stasys Tumėnas buvo išrinktas į Seimą, o vietoj jo paskirti naują mero pavaduotoją nebuvo politinės valios.

Ketvirtadienį ketinama teikti socialdemokrato Justino Sartausko pasiūlymą atkurti antrojo vicemero pareigybę.

Į šias pareigas siūlomas opozicinės daugumos atstovas Artūras Kulikauskas, tačiau neaišku, ar iškart bus balsuojama dėl jo kandidatūros.

Vyriausybės atstovė Šiaulių apskrityje Asta Jasiūnienė jau per praėjusį tarybos posėdį įspėjo Šiaulių politikus, kad neišbrendant iš politinės krizės ir neišsprendžiant vadovybės klausimo, miestui gali grėsti tiesioginis valdymas ir pirmalaikiai rinkimai.

Tiesioginio valdymo įstatymas numato, kad du mėnesius nepaskyrus vicemero ar administracijos vadovų savivaldybėje gali būti įvedamas tiesioginis valdymas.

Sprendimą dėl tiesioginio valdymo, kuris gali trukti iki pusmečio, priima Seimas, jis taip pat nustato naujų rinkimų į savivaldybės tarybą datą.

Ketvirtadienį nepaskyrus administracijos direktoriaus, dviejų mėnesių terminas sueis kovo 3 dieną, nes E. Bivainis iš pareigų buvo atleistas nuo sausio 3-iosios.

Šiauliuose politinė krizė tęsiasi nuo pernai rudens, kai meras A. Visockas prarado daugumą balsų taryboje.

Dabar daugumą turi keturi socialdemokratai, du „tvarkiečiai“, keturi liberalai, du Lietuvos liaudies partijos atstovai ir keturi visuomeninio komiteto „Už Šiaulius“ atstovai. Iš viso Šiaulių taryboje yra 31 narys.