Jose dalyvavus šiai grupei priskirtų padalinių kariai iš įvairių kariuomenės padalinių, Alytaus miesto savivaldos, policijos, priešgaisrinės gelbėjimo valdybos institucijų, šaulių sąjungos atstovai.

Mokymų tikslas – treniruoti 2 BKG padalinių valdymo grupes planuoti ir vykdyti operacijas Alytaus mieste likviduojant nekonvencines grėsmes. Jungtinės minėtųjų institucijų ir karių pajėgos, susidedančios iš daugiau kaip 200 asmenų ir per 50 vnt. technikos, efektyviai išnaudojant vietinę infrastruktūrą treniruosis tarpusavio sąveikos veiksmus, vykdys apieškos, sulaikymo, apsaugos operacijas, skleis ir perdislokuos vadavietes, neutralizuos svarbiuose objektuose kilusias chemines, biologines grėsmes, medicinos personalas tobulins sužeistųjų evakavimo į gydymo įstaigas procedūras.

Mokymų metu šaudmenys, garsinės ar kitos imitacinės priemonės nebus naudojamos, pratybų dalyviai mieste judės ratine ir vikšrine karine technika laikydamiesi kelių eismo taisyklių, miestelėnų rimtis ir veikla nebus trikdoma. Veiksmų rajonas tiek šviesiu, tiek tamsiu paros metu apims įvairias miesto dalis.

2 BKG yra sudedamoji Lietuvos kariuomenės Greitojo reagavimo pajėgų dalis. Pajėgos, turinčios pakankamai kovinės galios užkirsti kelią priešiškų jėgų veiksmams šalies teritorijoje taikos metu, skirtos tinkamai reaguoti į naujo tipo – nekonvencinio karo – grėsmes, buvo sukurtos atsižvelgiant į besikeičiančią saugumo situaciją regione ir padaliniai budėjimą jose pradėjo jau nuo 2014 m. lapkričio mėn. 1 d.

Greitojo reagavimo pajėgas sudaro dvi bataliono kovinės grupės, Karinių oro pajėgų, Specialiųjų operacijų pajėgų ir logistinės paramos elementai.

Bataliono kovinės grupės – tai kovinėms užduotims suformuoti bataliono dydžio kariniai vienetai, savo sudėtyje turintys manevrinius vienetus ir žvalgybos, ugnies paramos, kovinio aprūpinimo, oro gynybos, inžinerinius bei kitus pajėgumus. Kiekvieną jų sudaro apie 800 karių. I BKG pagrindą sudaro LDK Algirdo mechanizuotasis pėstininkų batalionas, 2 BKG - Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas.

Greitojo reagavimo pajėgų dislokacijos vieta priklauso nuo grėsmės lygio. Esant žemiausiam grėsmės lygiui, šioms pajėgoms priklausantys kariai budi tiek savo tarnybos, tiek ir ne tarnybos vietose, tačiau turi būti pasirengę nurodytais terminais prisistatyti į tarnybos vietą. Gavus signalą, pajėgos yra pasirengusios veikti nuo 2 valandų iki paros laikotarpyje. Aktyvavimo laikotarpiu pajėgos yra pavaldžios Lietuvos kariuomenės Jungtiniam štabui, iki to jų parengimu rūpinasi Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų štabas.