Kaip pranešė ministerija, teisingumo ministrė Milda Vainiutė priėmė šį sprendimą, atsižvelgdama į komisijos, suteikiančios leidimą naudoti Lietuvos pavadinimą, išvadas, taip pat Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) pateiktą informaciją.

Pateikta informacija rodo, kad Latvijoje registruotas „Pirmais Baltijas Kanals“ nesilaikė Lietuvos įstatymų ir nebendradarbiauja su LRTK, skleidė antivalstybinę propagandą ir tikrovės neatitinkančią informaciją apie Sausio 13-osios įvykius Lietuvoje.

„Matome pastangas skleisti dezinformaciją apie įvykius Lietuvoje, menkinti, iškraipyti Lietuvos nepriklausomybės istoriją, kurios liudininkais ir kūrėjais buvo daugelis mūsų. Deja, šio televizijos kanalo programų turinys daugeliu klausimu atkartoja Lietuvai priešiškos propagandos nuostatas, – sako M. Vainiutė. – Esame už nuomonių įvairovę, tačiau privalome ryžtingai kovoti su dezinformacija. Juo labiau, kai ji platinama, prisidengus Lietuvos vardu.“

Leidimas naudoti Lietuvos valstybės simboliką prekių ženkle ar dizaine suteikiamas, jeigu pareiškėjas įrodo, jog atstovauja Lietuvos valstybės interesams, reprezentuoja šalį, siekia populiarinti Lietuvos įvaizdį arba vykdo veiklą, svarbią Lietuvos ekonomikai, politikai, mokslui ar kultūrai.

Pasak ministerijos, „Pirmais Baltijas Kanals“ pateiktos paraiškos neatitiko nė vieno iš šių kriterijų.

PBK priklauso Didžiojoje Britanijoje registruotai įmonei „Baltic Media Alliance Ltd.“, kuri taip pat valdo kanalus „Ren Tv Baltic“, PBK ir „NTV Mir Lithuania“.

Visuose šiuose kanaluose LRTK buvo nustačiusi įstatymų pažeidimų bei taikė jiems sankcijas.