Penktadienį Šiaulių apygardos teisme rengiama tarptautinė Lietuvos ir Latvijos teisininkų konferencija „Konstitucinių, nacionalinių teismų, taip pat Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencija ir jų tarpusavio sąveika“. Ji skirta Lietuvos teismų 98-osioms metinėms paminėti. Ta proga vienai salių suteiktas žymaus teisininko vardas, pranešė teismas.

„Atėjo ta diena, kai mes galime įamžinti iškilios asmenybės, mūsų kolegos, pirmo paskirto Lietuvos Taikos teisėjo Pelikso Bugailiškio nuopelnus savo šaliai, profesijai“,– sako Šiaulių apygardos teismo pirmininkas Vytautas Kursevičius.

Vardinės salės pavadinimas įamžintas specialiai pagamintoje iškaboje.

Konstitucinio Teismo teisėja, buvusi Europos žmogaus teisių teismo teisėja, žmogaus teisių ekspertė Danutė Jočienė skaitys pranešimą „Europos Žmogaus Teisių Teismo, konstitucinių teismų ir nacionalinių teismų jurisprudencijų santykis: suderinamumas ir probleminiai aspektai“, o Latvijos Konstitucinio Teismo pirmininkas Aldis Lavinas skaitys pranešimą apie Latvijos Konstitucinio Teismo sprendimų įtaką procesiniam reguliavimui ir teisminei valdžiai.

Renginyje taip pat dalyvavaus Liepojos Kuržemės apygardos teismo, Lietuvos Nacionalinės teismų administracijos (NTA) Šiaulių „Aušros“ muziejaus atstovai.

P.Bugailiškis buvo etnografas, kultūros draugijų steigėjas ir daugelio iš jų vadovas. Šiaulių krašte, atkūrus nepriklausomą Lietuvą, redagavo žurnalą „Sietynas“, vėliau mėnesinį žurnalą „Kultūra“. 1927 metais įsteigė Šiaulių kraštotyros draugiją ir jai vadovavo.

1918 metų lapkričio mėnesį P.Bugailiškis gavo Laikinosios vyriausybės pirmininko A.Voldemaro telegramą, kurioje jam buvo siūloma atvykti į Vilnių ir dirbti pirmajame Ministrų kabinete. P.Bugailiškis atsisakė, nes matė savo pašaukimą dirbti teisinį darbą bei vykdyti visuomeninę veiklą Šiauliuose.

Šiaulių pirmoji Taikos teisėjo nuovada (taip buvo vadinamas teismas) buvo įsteigta 1918 metų gruodžio 10 dieną ir taikos teisėju buvo paskirtas P. Bugailiškis.

Nuo 1922 metų liepos 1 dienos prezidento įsakymu Šiaulių I nuovados taikos teisėjas P.Bugailiškis buvo paskirtas Šiaulių apygardos teismo teisėju ir teismo pirmininko padėjėju. Ttuo metu taip buvo vadinamas teismo pirmininko pavaduotojas. 1923 metų spalio 23 dienos teisininkas buvo paskirtas į Šiaulių apygardos teismą vicepirmininku, tai yra civilinių bylų skyriaus pirmininku.