Susirinkusieji į akciją sako siekiantys pasmerkti Rusijos agresiją, gruziniškai skandavo „Tegyvuoja Gruzija“, laikė plakatus, išskleidė Gruzijos vėliavas.

2008 metų rugpjūčio 8-osios naktį tuometinis Gruzijos prezidentas Michailas Saakašvilis pradėjo puolimą Pietų Osetijai susigrąžinti. Į Gruzijos veiksmus atsakė separatistus remianti Rusija, kuri įvedė kariuomenę į regioną, vėliau – į kitus Gruzijos regionus, ir pradėjo bombarduoti įvairius objektus.

Po konflikto Rusija pripažino Pietų Osetijos ir Abchazijos nepriklausomybę, tačiau tarptautinė bendrija jas laiko okupuotomis Gruzijos teritorijomis.