DELFI aprašė, kad parko draustiniuose, kur naujos statybos yra draudžiamos, stūkso verslininkų bei politikų namai. Šią informaciją patikrino VTPSI ir ironiška, tačiau daugiausiai pažeidimų nustatė Rambyno regioninio parko vyr. specialistės Giedrės Skipitienės sklype.

Namas yra iš dviejų dalių: viena jų sena, o kita – nauja. Taip pat sklype statomas dar vienas pastatas, pasak parko direktorės Dianos Milašauskienės, tai atkurta sena sodyba. Anksčiau parko direktorė DELFI teigė, kad visi statiniai draustinyje yra leidžiami.

„Toks didelis ir ypatingas (iš dviejų dalių sujungtas) pastatas ten buvo ir anksčiau (turiu omenyje prieškario situaciją). Kol kas yra atnaujinta viena, labiau susidėvėjusi pastato dalis, ateityje galbūt savininkas atnaujins ir likusią dalį, nes projektas yra parengtas viso pastato atnaujinimui. Naujai statomas antras statinys (ūkinis) pagal suderintą parengtą projektą, taigi akivaizdu, kad leidžiamas“, - anksčiau situaciją komentavo parko vadovė.

Surašytas savavališkos statybos aktas

VTPSI atstovė viešiesiems ryšiams Vida Aliukonienė DELFI patvirtino, kad inspekcija nustatė pažeidimų Rambyno regioninio parko darbuotojos sklype.

„Pagėgių savivaldybės administracija 2012-07-20 išdavė leidimą pagal statinio projektą „Pastato – tvarto paskirties keitimas rekonstruojant į gyvenamąsias patalpas“. Leista statyti įvadinius tinklus, rekonstruoti 2 pagalbinio ūkio pastatus. Išanalizavus patikrinimo metu nustatytus duomenis ir patikrinus ,Infostatyboje“ esančius dokumentus, nustatyta, kad pagalbinio ūkio paskirties II grupės nesudėtingas pastatas pastatytas pažeidžiant esminius projekto sprendinius – pakeista statinio vieta sklype“, laiške rašė V. Aliukonienė.

Pasak inspekcijos atstovės, parko darbuotoja kitokioms nei planuota statyboms gavo tik savo direktorės pritarimą, tačiau privalomo leidimo iš savivaldybės taip ir nepaprašė: „Statytoja pateikė 2014 m. pakoreguotą projektą, kuriam pritarė Rambyno regioninio parko direkcija. Tačiau pakeitus esminius projekto sprendinius ir norint tęsti statybą, privaloma gauti naują leidimą, kurio statytoja nepateikė. Dėl to surašytas savavališkos statybos aktas ir privalomasis nurodymas pašalinti savavališkos statybos padarinius.“

Anot pašnekovės, administracinė atsakomybė netaikyta, nes nuo pažeidimo padarymo praėjo daugiau kaip 6 mėn. (darbai atlikti 2014 m.). Užstatymo plotas ir pagal pakoreguotą projektą neviršija leistino užstatymo ploto, atstumai iki sklypo ribų tenkina teisės aktų reikalavimus.

Stebisi, kad niekas nepasakė apie galiojančią tvarką

Rambyno regioninio parko vyr. specialistė Giedrė Skipitienė DELFI teigė, kad apie galiojančią tvarką jai tiesiog niekas nepasakė.

„Aišku, kad aš kalta, nes nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Ūkinis pastatėlis buvo pagal projektą, bet pasižiūrėjome, kad privažiavimas kažkaip keistai, aš jau neįvažiuosiu į būsimą garažą. Pasikvietėme projektuotoją, sumokėjome jam pinigus, ir jis patraukė tą namelį į šoną. Paskui nukeliavau pas regioninio parko direktorę, kuri pritarė projekto pakeitimui. Tada aš nudžiugau ir likau laiminga, o pasirodo, kad su projektu turėjau keliauti į Pagėgių savivaldybę, pas architektę, kad ji pataisytų leidimą“, - kalbėjo G. Skipitienė.

Parko darbuotojos teigimu, jai niekas nepasakė apie galiojančią tvarką: „Man statybų inspektorė sako: jums šitą turėjo pasakyti regioninio parko direktorė arba architektas, bet man nei vienas nieko nepasakė. Aš direktorei papriekaištavau, kad turiu tiek vargo, o ji atsakė, kad pati nežinojo. O kalta likau aš. Man atrodė, kad didžiausias Dievas čia yra direktorė, bet man niekas nieko nepasakė.“

Parko direktorė: normalu, o kas nedaro pažeidimų?

Rambyno regioninio parko direktorė D. Milašauskienė teigė, kad jos pavaldinės pažeidimas padarytas iš nežinojimo ir nemananti, kad ją reikėtų vertinti griežtai.

„Normalu, o kas nedaro pažeidimų? Ta situacija buvo su manim suderinta. Statybos metu reikėjo pakeitimų, tuos pakeitimus suderino su manimi, bet tam pakeitimui neišsiėmė naujo statybos leidimo. Ta situacija iš saugomų teritorijų pusės esmės nekeičia, ji yra priimtina, ten buvo pastatų patraukimas sklypo ribose, bet moteris nevykdžiusi gyvenime statybų ir nežinojo, kad pakeitimus reikia įforminti statybos leidimu“, - kalbėjo D. Milašauskienė.

Pasak parko direktorės, pažeidimai bus sutvarkyti: „Ji turėjo po suderinimo su manimi važiuoti į savivaldybės architektūros skyrių ir gauti naują leidimą, o to nepadarė greičiausiai iš nežinojimo, dabar inspektoriai tai pastebėjo ir lieps susitvarkyti.“

R. Baškytė: o kas dar, jei ne parko darbuotojai, turi žinoti tvarką?

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (VSTT) direktoriaus pavaduotoja Rūta Baškytė kalbėjo kur kas principingiau ir teigė, kad parko darbuotojai turėtų geriausiai žinoti galiojančią tvarką.

VSTT taip pat tyrė statybas Pagėgių rajono draustiniuose ir nustatė, kad Rambyno regioninio parko direkcija statinių projektams pritarė teisės aktų nustatyta tvarka. Tačiau išgirdusi, kad parko darbuotojos sklype Statybų inspekcija nustatė pažeidimų, R. Baškytė teigė, kad situacija yra bloga.

„Blogai. Reikėtų pasižiūrėti ir reikėtų vertinti, nemanau, kad čia galima toleruoti. Gal ten viskas gerai, gal ir gali būti, bet savavališkai tai negalima statyti“, - kalbėjo R. Baškytė.

Pasak jos, parko darbuotojai turėtų geriausiai žinoti galiojančią tvarką: „Jau kas kitas, jeigu ne parko darbuotojai? Galų gale, jeigu nežinai, tai pasiklausk kolegų.“

Žinote nelegalių ir savavališkų statybų atvejų Lietuvos parkuose, draustiniuose, valstybinėje žemėje arba kai statybos prasidėjo be leidimų taip pat įtartinų žemės užgrobimo atvejų bei sandorių? Kviečiame informacija pasidalinti su portalu DELFI. Garantuojame šaltinių konfidencialumą. Rašykite laiškus elektroniniu paštu birute.davidonyte@delfi.lt.