"Tai, kad vienbalsiai priimtoje rezoliucijoje yra smerkiama neteisėta Lietuvos, Latvijos bei Estijos aneksija ir Rusija yra raginama pripažinti neteisėtai okupavusi ir aneksavusi Baltijos valstybes 1940-1991 metais, dar kartą patvirtina Lietuvos žmonėms, kad JAV laikosi aiškios pozicijos, jog Baltijos šalys į SSRS sudėtį buvo inkorporuotos prieš jų suverenią valią", - teigiama A.Paulausko laiške.

Jame pažymima, kad praėjusią savaitę Atstovų rūmų priimta rezoliucija, kurioje Rusija raginama atsiprašyti už Baltijos šalių okupaciją, "dar kartą priminta pasauliui, kad nugalėjus hitlerinę Vokietiją ne visi išvaduotieji kraštai atgavo laisvę".

"Tik vienodai interpretuodami istoriją ir nebijodami atsisukti į praeitį, galime drąsiai žvelgti į ateitį, drauge kurti gerovės ir saugumo ateitį mūsų šalių žmonėms", - teigiama Seimo vadovo laiške.

Jame taip pat dėkojama už asmeninį D.Hasterto indėlį priimant rezoliuciją bei deklaruojamas Seimo pasirengimas aktyviai tęsti konstuktyvų Lietuvos bei JAV bendradarbiavimą. JAV Atstovų rūmai liepos 22 dieną vienbalsiai priėmė rezoliuciją, raginančią Rusiją pripažinti, kad Baltijos valstybės buvo okupuotos, ir pasmerkti neteisėtą Lietuvos, Latvijos ir Estijos aneksiją.

JAV Kongreso aukštieji rūmai - Senatas - minėtajai rezoliucijai pritarė gegužės viduryje. Rezoliucijoje teigiama, kad Rusijos Federacijos vyriausybė turi aiškiai ir vienareikšmiškai pripažinti ir pasmerkti Sovietų Sąjungos 1940-1991 metais neteisėtai vykdytą Baltijos šalių - Estijos, Latvijos ir Lietuvos - okupaciją ir aneksiją.

Dokumente akcentuojama, kad 1939 metais stalininės SSRS ir hitlerinės Vokietijos pasirašytą Molotovo-Ribbentropo paktą ir slaptuosius jo protokolus, nulėmusius Baltijos šalių okupaciją, pasmerkė pačios buvusios SSRS Liaudies deputatų suvažiavimas.

Rezoliucija priimta minint 65-ąsias Baltijos šalių okupacijos nepripažinimo politikos metines.

1940-ųjų liepos 23 dieną JAV valstybės sekretoriaus pavaduotojas Sumneris Wellesas perkaitė pareiškimą, kuriame deklaravo, jog JAV nepripažįsta Sovietų Sąjungos įvykdytos Baltijos šalių okupacijos.

Minint šią sukaktį Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis JAV valstybės sekretorei Condoleezzai Rice nusiuntė laišką, kuriame dėkoja už šią nepripažinimo politiką. Rusija iki šiol atsisako pripažinti Baltijos šalių sovietinės okupacijos faktą.

Manoma, jog Rusijos nenorą pripažinti istorinius faktus lemia baimė, kad tokiu atveju jai teks pripažinti pagrįstais buvusių okupuotų šalių reikalavimus kompensuoti okupacijos žalą. Lietuva tokią žalą įvertino 80-čia milijardų litų, bet Maskva atsisakė derėtis dėl žalos atlyginimo.