Vyriausybės išvados projekte teigiama, kad baudžiamosios atsakomybės už kraujomaišą nustatymas būtų netikslinga, neproporcinga ir perteklinė priemonė.

Išvados rengėjai pasigenda įstatymo projekto aiškinamajame rašte argumentų, kodėl siūlomas būtent toks socialinės problemos sprendimo būdas.

Neišdėstyta išsamesnė informacija apie siūlomos kriminalizuoti veiklos pavojingumą, galimus kitus socialinės problemos sprendimo būdus.

Vyriausybės išvados projekte pažymima, kad galiojantys teisės aktai jau dabar nustato reikiamas ir pakankamas priemones silpnesnei šaliai apginti.

Civiliniame kodekse nustatytas draudimas tuoktis artimiems giminaičiams. Baudžiamasis kodeksas numato atsakomybę visais atvejais, kai lytiškai santykiaujama ar tenkinama seksualinė aistra, panaudojus smurtą, panaudojus smurtą, psichinę prievartą, kai pažeidžiama žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvė ar neliečiamumas.