Ji pareigas turėtų pradėti eiti rugpjūčio 12 dieną, nurodoma Vyriausybės nutarimo projekte.

60 metų G.Damušytė pakeistų nuo 2011 metų Lietuvos ambasadoriaus pareigas Danijoje einantį Vytautą Pinkų.

G.Damušytė gimė JAV, ten baigė istoriją ir politologiją. Ji yra dirbusi žurnaliste, koordinavo Lietuvos katalikų bažnyčios ir politinių kalinių šelpimą, vertė pogrindžio spaudą. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę G.Damušytė pradėjo dirbti Lietuvos misijoje prie Jungtinių Tautų, taip pat yra dirbusi delegacijos prie Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos vadove, Lietuvos ambasadore prie NATO, Užsienio reikalų ministerijos ambasadore ypatingiems pavedimams, Lietuvos paramos Afganistanui koordinatore, ambasadore Kanadoje. Nuo 2013 metų ji eina URM Užsienio lietuvių departamento direktorės pareigas.

G.Damušytės kandidatūrai yra pritaręs Seimo Užsienio reikalų komitetas.

Ambasadorius skiria ir atleidžia prezidentas Vyriausybės teikimu, Seimo Užsienio reikalų komiteto pritarimu.