Anot Krašto apsaugos ministerijos pranešimo, Vokietijos kariuomenės Prancūzų-vokiečių brigados 291-ojo pėstininkų bataliono pagrindu sudaryto padalinio karius pasveikino Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ vadas pulkininkas Mindaugas Steponavičius.

Iki liepos mėnesio Lietuvoje karinį rengimą vykdysiantys Vokietijos kariai treniruotis pradės jau šią savaitę. Rotacijos metu vokiečiai karinį rengimą daugiausiai vykdys kartu su Algirdo bataliono padaliniais.

Kariai dalyvaus individualaus rengimo pratybose, vykdys kovinį šaudymą, operacijų planavimo procedūras, treniruosis veikti apgyvendintose ir miškingose vietovėse, atliks puolimo, gynybos ir kitas užduotis. 291-ojo pėstininkų bataliono sudėtyje esantis žvalgybos būrys treniruosis vykdyti žvalgybos užduotis, o sunkiosios ginkluotės būrys gegužės mėnesį dalyvaus Pabradėje vyksiančiose prieštankinių padalinių pratybose „Medžiotojas 2016“.

Pagrindinis Vokietijos karių dalyvavimo pratybose Lietuvoje etapas – birželio mėnesį vyksiančios tarptautinės lauko taktinės pratybos „Geležinis Vilkas 2016“. Planuojama, kad į šias pratybas birželio pradžioje atvyks papildoma 291-ojo pėstininkų bataliono karių kuopa ir štabo kariai. Kartu su sąjungininkais iš Vokietijos Lietuvoje taip pat treniruosis ir kariai iš kitų NATO ir partnerių šalių: Danijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Lenkijos, Liuksemburgo ir kt.

Iš viso šiuo metu į Lietuvą yra atvykę apie 250 karių iš Vokietijos, kurie su savimi atsigabeno apie 150 vienetų įvairios karinės technikos: pėstininkų kovos mašinas „Boxer“, šarvuotus žvalgybos visureigius „Fennek“, šarvuotus transporterius „Fuchs“ ir kt. Vokietijos kariai ir technika dislokuota Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotajame pėstininkų batalione, Rukloje ir Gaižiūnų poligone.

Planuojama, kad nuo liepos šią Vokietijos rotacinių pajėgų grupę pakeis kita vokiečių karių pamaina iš artilerijos vieneto.

Nuo 2014 metų pavasario stiprinant NATO sutartas atgrasymo priemones Baltijos regione Lietuvoje yra dislokuojami rotuojamos JAV sausumo pajėgų kuopos kariai, taip pat po kelis mėnesius mūsų šalyje treniravosi Belgijos, Danijos, Liuksemburgo, Portugalijos, Vengrijos ir Vokietijos karių kuopos.

2016 m. vasarį NATO gynybos ministrai susitikime Briuselyje priėmė principinį sprendimą stiprinti sąjungininkų karinį buvimą rytinėje NATO dalyje. Lietuva siekia, kad šalyje būtų dislokuotas tarptautinis batalionas, kuris būtų pasirengęs koviniams veiksmams, integruotas su nacionalinėmis pajėgomis, pasiruošęs nedelsiant veikti agresijos atveju. Lietuva didina nacionalinius gynybos pajėgumus ir yra pasiruošusi suteikti visaapimančią priimančios šalies paramą sąjungininkų kariams.