Teisėja Daiva Pranytė-Zalieckienė paskelbė, kad byloje atnaujinamas įrodymų tyrimas, o kaltinimas gali būti papildytas, nes ne visiškai aprašytos nusikaltimo aplinkybės. Bylos nagrinėjimas bus tęsiamas balandžio 13 dieną.

Teisėja pažymėjo, kad įstatyme numatyta teismo galimybė savo iniciatyva spręsti tiek dėl esminių faktinių nusikalstamos veikos aplinkybių, nurodytų kaltinime, pakeitimo, tiek dėl veikos kvalifikavimo.

„Tos aplinkybės tiesiog nebuvo įvardytos kaltinamajame akte. Kadangi buvo inkriminuotas baigtas nusikaltimas, baigtas epizodas, todėl atskirai parengiamieji veiksmai nebuvo išvardyti. Dabar teismas nurodė tokią galimybę, papildomai įvardyti tuos paruošiamuosius parengiamuosius veiksmus R. Lipskiui“, – žurnalistams sakė prokuroras Redas Savickas.

Apeliacinis teismas paskelbė, kad Vilniaus apygardos teismas nuosprendžiu iš R. Lipskiui pateikto kaltinimo, išdėstyto kaltinamajame akte, buvo pašalintos tam tikros kaltinimo dalys, tuo pačiu buvo susiaurintos kaltinimo ribos – tai yra sutrumpintas inkriminuotos nusikalstamos veikos laikotarpis. Prokuroro nuomone, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai susiaurino kaltinime nurodytą laikotarpį.

„Teisėjų kolegija procesinio sprendimo priėmimo stadijoje nustatė, jog prokuroro apeliaciniame skunde minimi R.Lipskio galimai padarytos nusikalstamos veikos parengiamieji veiksmai jam nebuvo inkriminuoti, kaltinime nebuvo išdėstyti objektyvūs duomenys, nevisiškai aprašytos galimai padaryto nusikaltimo aplinkybės“, - paskelbė teismas.

Teismas pabrėžė, kad jis neturi būti tik pasyvus bylų proceso stebėtojas ir kad teisingumo vykdymas negali priklausyti tik nuo to, kokia medžiaga pateikta teismui – teismas, siekdamas nustatyti tiesą, turi įgaliojimus pats atlikti proceso veiksmus arba pavesti juos atlikti kitiems asmenims arba institucijoms, įskaitant prokurorus.

Teismas proceso dalyviams pranešė, jog nuteistajam gali būti inkriminuojamos naujos faktinės aplinkybės, t.y. kad R. Lipskis, sutikęs vykdyti Baltarusijos žvalgybos atstovo užduotį, suderino su juo sutartines frazes, susitarė laikytis griežtos konspiracijos, gavo iš jo fotoaparatą užsienio šalies žvalgybą dominančios informacijos užfiksavimui.

Siekiant teisingai nustatyti tikrąsias bylos aplinkybes, šioje byloje buvo atnaujintas įrodymų tyrimas.
Nuteistajam R. Lipskiui teismas pranešė, kad jis turi teisę prašyti pertraukos pasirengti gynybai. Vyras konvojaus pareigūnų buvo atvežtas į teismo posėdį, jam buvo įteikta teismo nutartis.

Vilniaus apygardos teismo nuosprendį, kuriuo R. Lipskiui skirti treji metai ir trys mėnesiai nelaisvės, apskundė ir Generalinė prokuratūra, ir pats nuteistasis.

Generalinė prokuratūra prašo R. Lipskiui skirti aštuonerius metus laisvės atėmimo, nuteistasis siekia išteisinimo.

R. Lipskis kaltintas, kad savo kabinete „Oro navigacijoje“ slapta fotografavo ten buvusius dokumentus ir perdavė šią informaciją Baltarusijos žvalgybos pareigūnui.

Vilniaus apygardos teismas lapkričio 5 dieną paskelbė, kad Lietuvos pilietis Minskui vertingos informacijos neperdavė, o teisėsaugos pareigūnai jį sekė nepagrįstai ilgai, užuot užkirtę kelią nusikaltimui. Anot teismo, tai sudarė sąlygas pasislėpti Baltarusijos žvalgybos pareigūnui Sergejui Kurulenkai, kuriam buvo perduota informacija.

Teisėjas Audrius Cininas tada žurnalistams sakė, kad R. Lipsksis „nufotografavo tris segtuvus su Vilniaus oro uosto tam tikrų komunikacijų brėžiniais ir perdavė po trijų dienų Baltarusijos žvalgybos darbuotojui“.

„R. Lipskiui skirta bausmė yra artima minimaliai, nes perduoti dokumentai praktiškai jokios žvalgybinės reikšmės neturi“, – sakė teisėjas.

Dėl šnipinėjimo Baltarusijai Vilniuje dar teisiamas buvęs kariuomenės paramedikas Andrejus Ošurkovas. Jam nuosprendis bus skelbiamas kitą savaitę.