Pranešime spaudai primenama, kad pulkininko laipsnis minėtam asmeniui buvo suteiktas tuometinio Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro Lino Linkevičiaus teikimu Lietuvos Respublikos Prezidento 2002 m. spalio 31 d. dekretu.

Remiantis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro 2014 m. gruodžio 19 d. parengta istorine-archyvine pažyma, yra pagrindo manyti, kad batalionas, kuriame tarnavo J. Krikštaponis (Krištaponis), vokiečių okupacinės vadovybės 1941–1943 m. galėjo būti panaudotas žydų, karo belaisvių, civilių gyventojų persekiojimui ir naikinimui vykdyti Baltarusijos teritorijoje.