Vilniaus apygardos teismo posėdyje penktadienį prokuroras Redas Savickas paprašė kaltinamajam skirti šešerių metų laisvės atėmimo bausmę.

Ne viešame teismo posėdyje savo kalbą taip pat pasakė A.Ošurkovo advokatas. Kitame teismo posėdyje kaltinamajam bus suteikta paskutiniojo žodžio teisė. Jis pripažįsta savo kaltę.

A.Ošurkovas, kuris tarnavo Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotame pėstininkų batalione, buvo sulaikytas 2014 metų sausį.

Valstybės saugumo departamentas (VSD) 2014 metų gruodį pranešė nustatęs, kad A.Ošurkovą Baltarusijos gynybos ministerijos Generalinio štabo Vyriausios žvalgybos valdyba (GRU) užverbavo Baltarusijoje ir tikslingai infiltravo į Lietuvos kariuomenę atlikti specialioms užduotims.

Įtariama, kad duomenys Baltarusijai buvo perduodami penkerius metus, už perduotą informaciją kaltinamasis gaudavo pinigų.

Kaip skelbė VSD, Baltarusijos GRU karininkas Sergejus Kurulenko Lietuvoje buvo užverbavęs du agentus. VSD grėsmių nacionaliniam saugumui ataskaitoje pernai teigta, kad informaciją šiam agentui teikė buvęs valstybinės įmonės „Oro navigacija“ darbuotojas Romualdas Lipskis ir Lietuvos kariuomenės paramedikas A.Ošurkovas.

R.Lipskio byloje nuosprendis yra paskelbtas, tačiau jis neįsiteisėjęs, nes buvo apskųstas.

GRU domėjosi Lietuvos kariuomenės padalinių turima karine technika, ginkluote, pastatų paskirtimi, dalyvavimu tarptautinėse NATO operacijose (misijose), standartinių operacijų planais, įvairiais kariniais mokymais, informacija apie konkrečiuose padaliniuose ar tarnybose tarnaujančių asmenų skaičių, norėjo sužinoti jų vardus, asmenines charakteristikas bei moralines psichologines nuostatas, dienotvarkę, t. y. apie viską, kas susiję su Lietuvos kariuomene, turima karine technika, karių ruošimo programomis, pratybomis, Lietuvos kariuomenės objektais ir jų paskirtimi.

Anot prokurorų, A.Ošurkovas informaciją rinko betarpiškai bendraudamas su tarnybą atliekančiais kariais, stebėdamas, įsimindamas bei pagal galimybes fotografuodamas ar kitaip fiksuodamas, pavyzdžiui, perbraižydamas objektų schemas bei planus, persirašydamas tarnybą atliekančių karių duomenis iš tarnybinių dokumentų (registracijos knygų ar žurnalų).

VSD teigimu, Baltarusijos GRU taip pat buvo pateikusi užduotį A.Ošurkovui ieškoti Lietuvos kariuomenėje nepatriotiškai nusiteikusių asmenų bei rinkti apie juos informaciją, ieškoti kitų verbuoti tinkamų kandidatų.