Kiti jo protėviai rėmė lietuvių inteligentus, slėpė draudžiamą lietuvišką spaudą, rūpinosi vaikų švietimu. Tai Lietuvos patriotų Zubovų giminė. Virginijus Savukynas laidoje „Istorijos detektyvai“ kartu su garsiu pianistu Roku Zubovu narpliojo šios žinomos giminės paslaptis.

Zubovai savo protėvius žino nuo XIII amžiaus. Seniausias šios giminės atstovas buvo Aukso Ordos chano vietininkas Rusijoje. Kai apsikrikštijo, gavo Zacharijaus vardą. Vienas iš jo palikuonių turėjo pavardę Zub, kuris ir davė pradžią Zubovų giminei. Platonas Zubovas, imperatorienės Jakaterinos II-osios favoritas. Beje, jis prisidėjo prie Lenkijos ir Lietuvos paskutinio padalijimo. Už tai gavo gausybę dvarų Lietuvoje.

Tačiau vėliau įvyksta neįtikėtinas dalykas – jau XIX amžiaus viduryje Zubovai tampa patys tikriausi Lietuvos patriotai. Nikolajus Zubovas su savo žmona Aleksandra rėmė lietuvius. Jie savo pinigais šelpė Žemaitę, Julių Janonį, Vincą Kudirką, Kiprą Petrauską. Kas žino, kaip būtų susiklostę šių žmonių likimai, jei ne Zubovų parama. Ir ar tikrai būtų toks sėkmingas Lietuvos valstybės kūrimas, jei nebūtų buvę šių talentingų žmonių.

1874 metais Šiaulių gimnazijoje susibūrė gimnazistų savišvietos būrelis, vadovaujamas Jono Bielskio, ir įsteigė slaptą bibliotekėlę. Ji veikė gimnazistų butuose, tačiau caro žandarai tai suuodė. Iškilo pavojus. Ir kas išgelbėjo lietuviškas knygas? Ogi Zubovų vaikai Olga ir Dimitrijus. Jie karietaite, į kurią buvo pakinkytas ponis, pervežė draudžiamas knygas. Kas gi galėtų patikėti, jog vaikai užsiima tokiais dalykais. Tad žandarai jų net netikrino.

Prisiminkime, tuo metu Lietuva priklausė Rusijai. Ir štai Zubovai, rusai, be to, dar ir grafai ne tik savo pinigais rėmė lietuvių inteligentus, bet ir asmeniškai rizikavo gelbėdami jų knygas. Ar tai nėra vienas gražiausių pilietiškumo pavyzdžių XIX amžiuje? Ir ar tai nėra pavyzdys mums šiandien, kai vis dažniau kalbame apie lojalumą savam kraštui. Be jokios abejonės, tai vienas iš gražiausių Lietuvos istorijos epizodų.

Kokias dar paslaptis slepia Zubovų giminė? Ką papasakos Rokas Zubovas?

„Istorijos detektyvai“ su Virginijumi Savukynu šį sekmadienį 16.10 val. per LRT televiziją.