Iš viso bus statomi trys nauji radarai. Į būsimojo, esančio Prienų rajone, pamatus bus įmūryta kapsulė su deklaracija, liudijančia „apie vieną svarbiausių ilgalaikio oro erdvės stebėjimo, kontrolės ir gynybos sistemos tobulinimo projekto etapų“, pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

Ceremonijos metu deklaraciją pasirašys prezidentė Dalia Grybauskaitė, krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas, Karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Audronis Navickas, NATO ryšių ir informacijos agentūros atstovas Guy Feat ir NATO paramos agentūros atstovas Manfred Eggers.

Ceremonijoje taip pat dalyvaus NATO oro policijos Baltijos valstybėse misijos kariai, užsienio šalių ambasadoriai, vietos bendruomenės atstovai, kiti svečiai.

Siekdama tobulinti ir stiprinti taikos meto oro erdvės stebėjimo sistemą, Lietuvos kariuomenė atnaujina tris oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos radiolokacinius postus. Jie įrengti Antraveršio kaime Prienų rajone, Ceikiškių kaime Ignalinos rajone ir Degučių kaime Šilutės rajone.

KAM skelbia, kad bus visiškai atnaujinta postų infrastruktūra, įrengti nauji NATO šalies gamintojo tolimojo siekio radarai, pakeisiantys iki šiol turimus Rusijoje pagamintus tolimojo siekio radarus.

„Ilgalaikis strateginis projektas padės sustiprinti vieningą nacionalinę oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemą, kuri yra NATO vieningos oro erdvės ir priešraketinės gynybos sistemos dalis. Tai didžiausias iki šiol Lietuvos indėlis plėtojant nacionalinius ir NATO kolektyvinės gynybos pajėgumus“, - rašoma KAM pranešime.

Anot ministerijos, atnaujintų radiolokacinių postų teikiama informacija užtikrins nepertraukiamą oro erdvės stebėjimą ir kontrolę, reagavimą į galimus oro erdvės pažeidimus, perspėjimą apie grėsmes.

Su naujais radarais Lietuva taip pat užtikrins geresnį oro erdvės stebėjimą, kurį privalo garantuoti kaip NATO oro policijos misiją priimančioji šalis, taip pat radiolokatorių kuriamas oro erdvės paveikslas pagerins sąlygas karo aviacijai, kovinių karinių oro pajėgų daliniams veikti ir paieško ir gebėjimo operacijos vykdyti.

Radiolokacinių postų Prienų rajone ir Šilutės rajone statybos darbus planuojama baigti kitąmet, o visišką operacinį pajėgumą jie pasieks iki 2019 metų. Radiolokacinio posto Ignalinos rajone statybos prasidės vėliau.