"Lietuvos Respublikos Seimui suklupus paprastame sprendime dėl Lietuvos laisvės premijos skyrimo Vytautui Landsbergiui, Lietuvos Respublikos Tauta, vadovaudamasi sąžine ir sveiku protu, nutaria:

1 straipsnis. Paskirti 2015 metų Laisvės premiją pirmajam atkurtos Nepriklausomos Lietuvos Respublikos vadovui, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkui, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Vytautui Landsbergiui.

2 straipsnis. 2015 metų Laisvės premiją Vytautui Landsbergiui įteikti Laisvės gynėjų dieną - 2016 m. sausio 13-ąją", - rašoma peticijoje, kurią pasirašo Lietuvos Respublikos Tauta.

Trečiadienio ryto duomenimis, peticiją buvo pasirašę per 3 tūkst. asmenų.

ELTA jau rašė, kad antradienį Seimas nepritarė siūlymui 2015 metų Laisvės premiją paskirti V. Landsbergiui.

Po svarstymo už šį Seimo Pirmininko pavaduotojos, Laisvės premijų komisijos pirmininkės Irenos Degutienės pristatytą Seimo nutarimo projektą balsavo 53 Seimo nariai, prieš buvo 13, susilaikė 48 parlamentarai. Nepritarus projektui po svarstymo, jis grąžintas komisijai tobulinti.

Parlamentui nepritarus Laisvės premijų komisijos siūlymui šiemetinę premiją skirti pirmajam faktiniam Lietuvos vadovui po Nepriklausomybės atkūrimo V. Landsbergiui, atsistatydino didžioji dalis komisijos narių. Kritiškai vertindami šį žingsnį ir suprasdami išreikštą nepasitikėjimą Laisvės premijų komisija, drauge su Irena Anna Gasperavičiūte, Nikolajumi Medvedevu ir Ona Valiukevičiūte iš Laisvės premijų komisijos narių atsistatydino Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Saulius Pečeliūnas ir Povilas Urbšys.

"Vakar Seimas nepritarė Laisvės premijų komisijos teikimui. Apgailestaujame, kad Laisvės premijų skyrimas politizuojamas, o kandidatai tampa politinių intrigų įrankiu", - spaudos konferencijoje sakė P. Urbšys.

"Kitais metais Lietuvos Laisvės gynimo 25-mečio proga Laisvės premija nebus įteikta, ir šiuo metu nėra jokių juridinių galimybių tai atlikti. Vienintelė galimybė - Seimui grįžti prie mūsų teikimo ir jį patvirtinti. Ar Seimas grįš prie jo ir pripažins savo klaidą, pamatysime. Tai jau jų sąžinės reikalas. Mes viską atlikome laiku, teisėtai ir atsakingai", - sakė S. Pečeliūnas.

Antradienį po nepavykusio balsavimo iš Laisvės komisijos pirmininkės pareigų paskelbė pasitraukianti konservatorė Irena Degutienė, taip pat komisijos narė liberalė Dalia Kuodytė.

Laisvės premija kiekvienais metais teikiama Laisvės gynėjų dieną - sausio 13-ąją.

Pirmoji Laisvės premija 2011 m. skirta Rusijos kovotojui už laisvę, žmogaus teises ir demokratiją Sergejui Kovaliovui, antroji - 2012 m. skirta Lietuvos laisvės lygos įkūrėjui, "45-ių pabaltijiečių memorandumo" iniciatoriui, politiniam kaliniui Antanui Terleckui, trečioji - 2013 m. skirta kovotojui už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, aktyviam Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyviui, politiniam kaliniui, pogrindinės spaudos leidinio "Lietuvos katalikų Bažnyčios kronikos" steigėjui, redaktoriui, Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto nariui, arkivyskupui Sigitui Juozui Tamkevičiui, ketvirtoji - 2014 m. skirta Lenkijos visuomenės veikėjui, disidentui, vienam iš "Solidarumo" lyderių, žurnalistui, eseistui ir politikos publicistui, Lenkijos dienraščio "Gazeta Wyborcza" vyriausiajam redaktoriui Adamui Michnikui.