Vyriausybė raginama teikti Europos Komisijai siūlymą, kad kiekviena valstybė narė galėtų pati apsispręsti dėl vasaros laiko taikymo jos teritorijoje, atsižvelgiant į vasaros laiko poveikio analizės rezultatus. Taip pat Vyriausybė turėtų pavesti atitinkamoms institucijoms atlikti gyventojų apklausą dėl vasaros laiko taikymo, pateikti sezoninio laiko poveikio sveikatos, energetikos, transporto, turizmo ir žemės ūkio sritims analizę.

„Mes manome, kad tikslinga, įvertinant naujausiosios apklausos duomenis, kai 52 proc. gyventojų išsakė neigiamą nuomonę (dėl laikrodžių sukimo), tad Seimas turėtų išreikšti savo politinę valią. Mes esame rinkti žmonių, o žmonės nenori laiko sukiojimo . (...) Tiek psichologai, tiek neurologai labai kritikavo ir sakė, kad visiškas nesusipratimas yra laiko kaitaliojimas“, - teigė projektą pristačiusi Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė „darbietė“ Dangutė Mikutienė.

„Jūsų pateiktas pasiūlymas labai reikalingas ir labai džiaugiasi žemdirbiai, kurie dirba gyvulininkystėj. Anksčiau trečią valandą eidavo melžti karvių, dabar taip pat tokiu laiku, ketvirtą valandą, o kai eina miegoti, taikosi pagal šeimą, kaip tai atsiliepia sveikatai gyvulininkystės darbuotojų?“ - svarstė Kaimo reikalų komiteto narys „darbietis“ Jonas Kondrotas.

Projektui oponavę parlamentarai jį vadino populistiniu, nes Seimas jau yra priėmęs sprendimą su siūlymais Vyriausybei atsisakyti laiko keitimo. Seimas 2011 metais yra priėmęs rezoliuciją, kuria pasiūlė Vyriausybei daugiau dukart per metus nebesukti laikrodžių rodyklių, o likti gyventi vasaros laiku.

Naują projektą teikianti Sveikatos reikalų komiteto vadovė D.Mikutienė laikėsi pozicijos, kad Lietuvai labiausiai tiktų gyventi vadinamuoju žiemos laiku.

„Labiausiai Lietuvoje tinkamas pagal geografinę padėtį, keturi penktadaliai teritorijos (patenka), yra būtent žiemos laiko“, - sakė D. Mikutienė.

Geografiškai penktadalis Lietuvos (vakarinė dalis) patenka į pirmąją laiko juostą, likusi šalies dalis - į antrąją laiko juostą.

Laikas Lietuvoje, kaip ir visose ES valstybėse narėse, keičiamas dukart per metus. Tai daroma vykdant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl vasaros laiko. Direktyvos galiojimas yra neribotas. EK kas penkerius metus skelbia komunikatą, kuriame nurodomas tikslus vasaros laiko įvedimo ir atšaukimo grafikas.

Naujas vasaros laiko taikymo grafikas 2017-2021 metams bus paskelbtas 2016 metais. Anot Lietuvos Vyriausybės, kol kas nėra jokių prielaidų siūlyti persvarstyti galiojančią direktyvą – iki šiol nė viena ES valstybė narė neišreiškė noro keisti galiojančią tvarką.

Vasaros laikas kasmet įvedamas paskutinį kovo sekmadienį, pasukant laikrodžio rodykle valanda prie į priekį, o atšaukiamas paskutinį spalio sekmadienį.