Didelio visuomenės dėmesio sulaukęs ikiteisminis tyrimas pradėtas šių metų vasario mėnesį, reaguojant į viešai paskelbtą L. Radzevičiūtės ir tuomečio Alytaus miesto mero J. Krasnicko pokalbio įrašą bei su šiuo įrašu susijusią informaciją.

DELFI primena, kad į žiniasklaidą patekę pokalbiai sukėlė didelį skandalą, politikas juose naudojo daug necenzūrinių žodžių.

Ikiteisminio tyrimo metu į prokuratūrą kreipėsi ir buvusi Alytaus miesto teatro direktorė L. Radzevičiūtė, kuri nurodė, kad tam tikri Alytaus miesto savivaldybės administracijos darbuotojai bei politikai nepagrįstai inicijavo Alytaus miesto teatro "pažangos stebėjimo (veiklos po audito)" procedūras, buvo neteisėtai spaudžiami, nesilaikė teisės aktų nuostatų, todėl vėliau sekęs jos atleidimas iš užimamų pareigų yra neteisėtas.

Pasak prokuratūros, pateikusi tyrimui įvardyto garso įrašo originalą, L. Radzevičiūtė visus, jos nuomone, neteisėtus veiksmus siejo su nesutarimais, kilusiais su buvusiu Alytaus miesto meru J. Krasnicku. Moteris teigė, jog jai nesutikus įdarbinti Alytaus miesto teatro direktoriaus pavaduotoju vieno J. Krasnicko esą proteguoto asmens, prieš ją buvo pradėti vykdyti sąmoningi ir tendencingi veiksmai, kurie, anot pareiškėjos, byloja apie siekį susidoroti su ja.

„Analizuojant ikiteisminio tyrimo metu nustatytas faktines aplinkybes bei surinktus duomenis, prokuroro pareiga yra įvertinti, ar pakanka objektyvių, neginčijamų ir pagrįstų duomenų, kurie leistų teigti, kad tai, kas yra įvyko, yra nusikaltimas arba baudžiamasis nusižengimas, taip, kaip tai nustatyta Baudžiamajame kodekse, ar ne. Šiuo atveju man tenka konstatuoti, kad būtent baudžiamąją atsakomybę užtraukiančios veikos nebuvo įvykdytos, nes tai objektyviai pagrindžiančių duomenų ikiteisminiame tyrime nebuvo gauta. Ar toje situacijoje pareiškėjos atžvilgiu nebuvo pažeisti kiti teisės aktai, administracinės procedūros, etika, prokuroras vertinti negali - tai daro teismai, nagrinėdami šiuo atveju kilusius ir iki šiol nepasibaigusius civilinius bei administracinius ginčus“, - teigė ikiteisminiam tyrimui vadovavęs Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Audrius Meilutis.

Ikiteisminį tyrimą atliko Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos pareigūnai.

Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas nustatyta tvarka.